Την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους ανακοίνωσαν σήμερα η Eurobank και Fairfax Financial Holdings Limited, ως μέτοχοι της Eurobank Properties.

Συγκεκριμένα, οι διοικήσεις των δύο εταιρειών συμφώνησαν στους κύριους όρους μιας προτεινόμενης συναλλαγής η οποία στοχεύει στη δημιουργία των συνθηκών και στην παροχή των πόρων που θα επιτρέψουν στη Eurobank Properties να διευρύνει το ρόλο της ως εταιρεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, έπαιξε δραστικό ρόλο στην υλοποίηση αυτής της συνεργασίας αφού ο ίδιος είχε συναντηθεί τρεις φορές με τον Prem Watsa, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Fairfax Financial Holdings.

Οι βασικοί όροι της Συναλλαγής έχουν ως εξής:

- Η Eurobank Properties θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, και με τιμή διάθεσης 4,80 ευρώ ανά νέα μετοχή, προκειμένου να αντλήσει περίπου 200 εκατ. ευρώ.

- Η Fairfax θα αγοράσει τα Δικαιώματα της Eurobank έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 20 εκατ. ευρώ σε μετρητά και θα ασκήσει και τα δικά της Δικαιώματα, αυξάνοντας έτσι τη συμμετοχή της στην Eurobank Properties σε περίπου 42% (από περίπου 19% που είναι σήμερα).

Έτσι, στη συγκεκριμένη συναλλαγή η Fairfax θα επενδύσει συνολικά περίπου 164 εκατ. ευρώ. Μετά από τα παραπάνω και με την προϋπόθεση ότι όλοι οι άλλοι μέτοχοι της Eurobank Properties θα ασκήσουν τα Δικαιώματά τους, η Eurobank θα κατέχει περίπου το 33,5% της Eurobank Properties.

- Η Eurobank και η Fairfax θα συνάψουν συμφωνία μετόχων, η οποία θα επιτρέψει στην Eurobank να διατηρήσει τον έλεγχο της διοίκησης της Eurobank Properties μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, ενώ η Fairfax θα έχει εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο της Eurobank Properties, καθώς και συνήθη για τέτοιου τύπου συναλλαγές δικαιώματα βέτο. Η συμφωνία αυτή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή της Eurobank στη Eurobank Properties παραμένει πάνω από το 20%.

Ο κ. Prem Watsa, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fairfax Financial Holdings, αναφερόμενος στη συμφωνία δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι: «Οι Έλληνες έχουν περάσει μέσα από τεράστιες δυσκολίες, αλλά θεωρούμε ότι είναι πλέον ορατό το φως στο τέλος του τούνελ. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων στους κύριους τομείς της οικονομίας της, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό τις ξένες επενδύσεις και δημιουργώντας θετική δυναμική που θα συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανάπτυξης στη χώρα»

Από την πλευρά του, ο κύριος Νικόλαος Καραμούζης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και υπεύθυνος για την Eurobank Properties, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η Fairfax Financial Holdings, που έχει δεσμευτεί να καλύψει περίπου 144 εκατ. ευρώ από την ύψους 200 εκατ. ευρώ της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Properties. Η κίνηση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα, τις πολιτικές που ακολουθούνται και στην ίδια την εταιρεία μέσα σε μια περίοδο με πολλές προκλήσεις»

Η συναλλαγή υπόκειται στην οριστικοποίηση των εγγράφων και της λήψης όλων των κανονιστικών και λοιπών απαιτούμενων εγκρίσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2013.

Η Eurobank αναμένει ότι η προτεινόμενη συναλλαγή θα ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της θέση μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίησή της από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την πρόσφατη άσκηση διαχείρισης στοιχείων παθητικού.

Η Fairfax Financial Holdings Limited με έδρα το Τορόντο του Καναδά, είναι μία εταιρεία συμμετοχών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία, μέσω των θυγατρικών της, ασχολείται με την ασφάλιση και αντασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και ατυχημάτων και τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων.