Σύνταξη με λιγότερα από 20 έτη ασφάλισης μπορούν να πάρουν περίπου 150.000 μητέρες ανήλικων τέκνων, που πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012.

Πρόκειται κατά κύριο λόγο για ασφαλισμένες στο ΙΚΑ, ενώ με βάση το συγκεκριμένο συνταξιοδοτικό «μοντέλο» μπορούν να αποχωρήσουν και οι ασφαλισμένες στα λεγόμενα ειδικά ταμεία (δηλαδή τους φορείς ΔΕΚΟ και τραπεζών).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Εθνος», με βάση τις διατάξεις του ΙΚΑ, η πόρτα εξόδου για τις μητέρες ανηλίκων ανοίγει με 18 έτη και 4 μήνες ασφάλισης (δηλαδή με 5.500 ημέρες εργασίας), ενώ το όριο ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος θεμελίωσης δικαιώματος. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν όσες μητέρες ασφαλίστηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, καθώς από 1η Ιανουαρίου 1993 απαιτούνται 6.000 ημέρες ασφάλισης (δηλαδή 20 ακριβώς χρόνια).

Για παράδειγμα αν συμπληρώθηκαν 17 έτη και 6 μήνες μετά το 1998 δίνεται σύνταξη σε ηλικία 50 ετών, ενώ ακόμα ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ίσχυαν μέχρι το τέλος του 1997 (με τη συντριπτική πλειοψηφία των συγκεκριμένων ασφαλισμένων να έχει ήδη πάρει σύνταξη).

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως για τις μητέρες η θεμελίωση δικαιώματος γίνεται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης και την ανηλικότητα του τέκνου. Στη συνέχεια οι ασφαλισμένες μπορούν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και να αποχωρήσουν όποτε πιάσουν το όριο ηλικίας, χωρίς να επηρεάζονται από τυχόν αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα.

«Τυχερές» είναι όσες μητέρες ανηλίκων πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010, καθώς με βάση το ασφαλιστικό καθεστώς του ΙΚΑ παίρνουν μειωμένη σύνταξη στα 50 και πλήρη στα 55. Τη διετία 2011-2012 ισχύουν μεταβατικές ρυθμίσεις με σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη σύνταξη.

Μεγάλες χαμένες είναι όσες μητέρες θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, καθώς μπαίνει τέλος στις ευνοϊκές διατάξεις συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση αυτή πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 67 και μειωμένη στα 62.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως στην ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη συμβάλλει η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης.