Ξεκίνησε και αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα από το Εθνικό Τυπογραφείο  η δημοσίευση των ΦΕΚ που αφορούν την μετακίνηση υπαλλήλων Δ.Ε. Ι.Δ.Α.Χ., οι οποίοι με βάση το νόμο  4093/2012 είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η αρχή έγινε με το ΦΕΚ 597/Γ/14-06-2013 το οποίο αφορούσε 648 υπαλλήλους που μετατάσσονται σε υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ακολούθως δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 598/Γ/14-06-2013, το οποίο αφορά περισσότερους από έναν φορέα υποδοχής. Συγκεκριμένα, με το παραπάνω ΦΕΚ οι φορείς στους οποίους μετακινούνται οι υπάλληλοι είναι οι: ΕΚΑΒ, ΟΑΕΕ, ΥΠΑ/Υπ. Ανάπτυξης, Συνήγορος του Πολίτη, ΟΓΑ, ΑΣΕΠ και ΕΣΔΥ.

Στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν το ΦΕΚ 601/Γ/14-06-2013, που αφορά υπαλλήλους που μετατάσσονται στα δικαστήρια το ΦΕΚ 586/Γ/12-06-2013 που αφορά  υπαλλήλους που μετατάσσονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το ΦΕΚ 611/Γ/17-06-2013 που αφορά υπαλλήλους που μετατάσσονται στα: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων,  Αντικαρκινικό Πειραιά «Μεταξά», ΕΤΑΑ, Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά γραφεία, Υπουργείο Παιδείας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δωδεκανήσου και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.

Παράλληλα δημοσιεύτηκε και το ΦΕΚ 608/Γ/17-06-2013 το οποίο αφορά υπαλλήλους που μετατάσσονται στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας και το Ίδρυμα Αρρένων Βόλου.