Τους γιους, τις κόρες και τους λοιπούς συγγενείς, αναζητεί το υπουργείο Παιδείας, μετά τα Πανεπιστήμια και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 Ο υφυπουργός Παιδείας Γιάννης Πανάρετος στην εγκύκλιο που έστειλε σήμερα στα ΤΕΙ της χώρας ζήτησε να αποστείλουν τις απαντήσεις τους μέχρι 19 Νοεμβρίου στα ερωτήματα : Πόσοι και ποιοι, ονομαστικά συγγενείς (γιοι και κόρες) διδασκόντων στο κάθε ίδρυμα έχουν καταλάβει θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού τεχνικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού σε σχολές ΤΕΙ την τελευταία 15ετία και εάν υπάρχουν παιδιά διδασκόντων στο κάθε ίδρυμα που κατέλαβαν θέσεις στην ίδια σχολή με τους γονείς την τελευταία 15ετία. Πόσοι και ποιοί (ονομαστικά) είναι αυτοί και σε ποια σχολή υπηρετούν.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα έγγραφα έχουν αποσταλεί και στα Πανεπιστήμια, τα οποία όμως φαίνεται να μην είναι και τόσο πρόθυμα να ανταποκριθούν-σύμφωνα με πληροφορίες- στο σχετικό αίτημα.