Δέχεται εν μέρει το συμβούλιο αναστολών του ΣτΕ τη αίτηση της ΠΟΣΠΕΡΤ για αναστολής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αποκλειστικά ως προς το κομμάτι που αφορά στη βίαιη διακοπή του σήματος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Ουσιαστικά πρόκειται για απόφαση που συμπλέει με αυτή της προσωρινής διαταγής που είχε εκδόσει ο πρόεδρος του ΣτΕ την Τρίτη που μας πέρασε, υποχρεώνοντας τους αρμόδιους υπουργούς και τον οικονομικό διαχειριστή να προβούν άμεσα στα αναγκαία μέτρα για μετάδοση εκπομπών από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Ειδικότερα οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι πρέπει:

1)    Να ανασταλεί η εκτέλεση της επίμαχης υπουργικής απόφασης ως προς το μέρος κατά το οποίο προβλέπει ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ ΑΕ

2)    Ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ ΑΕ παραμένουν ανενεργές.
 
Παράλληλα οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι «μέχρι τη σύσταση και την λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ληφθούν από τους κ.κ. Στουρνάρα και Κεδίκογλου και τον ειδικό διαχειριστή, τα αναγκαία εκείνα οργανωτικά μέτρα περιλαμβανομένης και της πρόσληψης του αναγκαιούντος προσωπικού για την εκ μέρους μεταβατικού δημοσίου ραδιοτηλεοπτικού φορέα μετάδοση στο συντομότερο δυνατό χρόνο, του αναγκαίου προγράμματος ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων καθώς και να εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση κάθε είδους δικαιωμάτων και συμφερόντων που ανάγονται στον κύκλο δραστηριοτήτων της καταργηθείσης ΕΡΤ ΑΕ»
 
Ακόμη το δικαστήριο επιφυλάσσεται να επανέλθει αυτεπαγγέλτως εντός ευλόγου χρόνου για να διαπιστώσει αν έλαβε χώρα συμμόρφωση προς τα ανωτέρω.

TAGS