Το Πανεπιστήμιο Κρήτης για δεύτερη συνεχή χρόνια συμπεριλαμβάνεται στην κατάταξη πρωτοπορίας Πανεπιστημίων «Times Higher Education 100-Under-50».

Συγκεκριμένα, καταλαμβάνει την 53η θέση ανάμεσα στα πανεπιστήμια που λειτουργούν λιγότερο από 50 χρόνια διεθνώς.

Η  κατάταξη «THE -100- Under-50» αποτελεί έναν ακόμα τρόπο κατάταξης των  Times Higher Education World University Rankings (THE) που  χρησιμοποιεί τους ίδιους 13 δείκτες «απόδοσης» οι οποίοι καλύπτουν την έρευνα, τη διδασκαλία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την διεθνοποίηση.

Σύμφωνα με την πρυτανεία του Πανεπιστήμίου Κρήτης, διαφέρει όμως από την κατάταξη των THE, στο ότι δίνει μικρότερη έμφαση σε «υποκειμενικούς» δείκτες ακαδημαϊκής αναγνώρισης  που συνδέονται στενά με την «αίγλη» και την οικονομική δυνατότητα μέσω δωρεών και κληρονομιών.

Όπως αναφέρει ο Phil Baty, εκδότης των Times Higher Education Rankings, η κατάταξη «Times Higher Education 100-Under-50» αναδεικνύει τα Πανεπιστήμια  που διακρίνονται παγκοσμίως για τις  σημαντικές επιδόσεις τους  ανάλογα   με τα χρόνια λειτουργίας τους ή που η δυναμική που επιδεικνύουν, θα τα οδηγήσει σε μελλοντικές διακρίσεις». 

TAGS