Από αύριο αρχίζει η καταβολή των ποσών σε 8.761 φαρμακεία όλης της χώρας, που είναι συμβεβλημένα με τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και αφορούν τις δαπάνες για τις συνταγές των ασφαλισμένων.

Η διοίκηση του ΟΓΑ ενημέρωσε ότι οι πληρωμές αυτές αφορούν τις δαπάνες για συνταγές φαρμάκων, που υποβλήθηκαν στον Οργανισμό το Δεκέμβριο 2010.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στα 83.515.367,85 ευρώ.