Μέσα στις επόμενες ημέρες θα μπορούν να αρχίσουν να καταθέτουν οι γονείς τα δικαιολογητικά χρηματοδότησης για τους δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, καθώς το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» πήρε το πράσινο φως.

Οι καταθέσεις αφορούν στην επόμενη σχολική χρονιά 2013-2014 ενώ υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση του προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των φακέλωφν είναι η 19η Ιουλίου ενώ το σχετικό υλικό υπάρχει στις ιστοσελίδες της ΕΕΤΑΑ. Η ανάρτηση των πινάκων επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δομών θα γίνει στις 21 Ιουλίου στις προαναφερθείσες ιστοσελίδες, ενώ οι οριστικοί πίνακες, ύστερα από την εξέταση πιθανών ενστάσεων, θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ στις 24 Ιουλίου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των μητέρων που ενδιαφέρονται, θα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στις προαναφερθείσες ιστοσελίδες της ΕΕΤΑΑ, της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr) και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr) από τις 25 Ιουλίου. 

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 25 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου και μόνο ταχυδρομικά. Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier). Οι εγγραφές των παιδιών στους σταθμούς πρέπει να γίνουν από 2 Σεπτεμβρίου μέχρι 13 Σεπτεμβρίου.

Ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες με οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει:

- Τις 30.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως δύο παιδιά 

- Τις 35.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τρία ή τέσσερα παιδιά και 

- Τις 40.000 ευρώ για μητέρες που έχουν από πέντε παιδιά και άνω. 

Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.