Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον ΟΑΕΕ θα πραγματοποιήσουν αυτή την Τετάρτη 26 Ιουνίου (10 π.μ.) η Ομοσπονδία ΕΒΕ και ο Εμπορικός Σύλλογος Ν. Τρικάλων καλώντας όλους τους επαγγελματίες να πάρουν μαζικά μέρος.

Όπως αναφέρεται σε κοινό δελτίο Τύπου «οι επιπτώσεις από την κρίση και την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης υπήρξαν ιδιαίτερα οδυνηρές για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
Στα χρόνια προβλήματα που υπήρχαν συσσωρεύτηκαν και εκείνα που σχετίζονται με τη συγκυρία.  Από τις οδυνηρές αυτές συνέπειες αναφέρουμε ενδεικτικά τις ακόλουθες:
•    100.000 επιχειρήσεις έχουν κλείσει οριστικά.
•    Τα χρέη προς τις τράπεζες, το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν αυξηθεί.
•    3 στις 4 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα ρευστότητας.
•    Σχεδόν για τις μισές επιχειρήσεις ο κύκλος εργασιών έχει μειωθεί πάνω από 30%.
H δεινή, όμως, οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ασφαλιστικός Οργανισμός των Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) σε συνάρτηση με την παντελή απουσία διάθεσης, τόσο από την Διοίκηση του Οργανισμού, όσο και από την Κυβέρνηση, για υιοθέτηση μέτρων που να εξασφαλίζουν την βιωσιμότητά του και για μία ρεαλιστική ρύθμιση των συνεχώς αυξανόμενων οφειλών των ασφαλισμένων προς τον οργανισμό, αποτελούν προάγγελο για μειώσεις συντάξεων και παροχών».