Με αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης πραγματοποιήθηκαν προαγωγές στο βαθμό του αρεοπαγίτη, του προέδρου Εφετών, του εφέτη, του προέδρου Πρωτοδικών, του αντεισαγγελέα εφετών και του εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Ειδικότερα, προάγονται στο βαθμό του αρεοπαγίτη οι πρόεδροι Εφετών, Στυλιανή Γιαννούκου και Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη.

Ακόμη, προάγονται στο βαθμό του προέδρου Εφετών οι εφέτες Γιαννούλα Καραπέτη-Λεονταρίδου και Π. Σαλίχος.

Επίσης, προάγονται στο βαθμό του εφέτη οι πρόεδροι Πρωτοδικών Ν. Ποταμιάνος, Κ. Κατσιμίχας, Αικατερίνη Χονδρορίζου, Λ. Χατζησταύρου, Ευσταθία Μελά, Ευαγγελία Γιακουμάτου, Π. Λυμπερόπουλος, Μ. Αποστολάκης, Νίκη Κατσιαούνη, Ευφροσύνη Σωζοπούλου, Πολυξένη Μάρκου, Φωτεινή Μηλιώνη και Μελπομένη Χιώτη.

Παράλληλα, προάγονται στο βαθμό του προέδρου Πρωτοδικών οι πρωτοδίκες Φωτεινή Μάμαλη, Δ. Καβαλλάρης, Κωνσταντίνα Συροπούλου, Αλεξάνδρα Λιόλιου, Ευμορφίλη Παπαδοπούλου, Στυλιανή Σπυριδωνίδου, Ελένη Τοπούζη, Πηνελόπη Λέτσιου, Γαβρ. Μαλλής, Άννα Λεοντίου, Δ. Κουλαξίζης, Ελένη Λευθεριώτου και Βασιλική Μπάστα.

Εξάλλου, προάγονται στο βαθμό του αντεισαγγελέα Εφετών οι εισαγγελείς Πρωτοδικών, Στυλ. Κωσταρέλλος και Ι. Κούτρας.

Τέλος, προάγονται στο βαθμό του εισαγγελέα Πρωτοδικών οι αντεισαγγελείς Πρωτοδικών Κωνσταντίνα Πέτροβα και Μαρία Δημητριάδου.