Γράφει η Αναστασία Γαλάνη

Την διεκπεραίωση των στόχων που έχουν καθυστερήσει  να υλοποιηθούν αναλαμβάνει ο νέος υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπό το βάρος των απολύσεων και του προγράμματος κινητικότητας χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων.

Το χαρτοφυλάκιο του κ. Μητσοτάκη κρίνεται αρκετά «βαρύ» καθώς οι υψηλές κυβερνητικές προσδοκίες για την επίτευξη των στόχων στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για τη λήψη δραστικών αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο νέος υπουργός καλείται να κάμψει τις όποιες αντιδράσεις από την καθυστέρηση του απερχόμενου υπουργού Αντώνη Μανιτάκη στην υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων, αλλά και τις διαφωνίες ή αντιρρήσεις άλλων υπουργείων που επηρεάζονται από τη συρρίκνωση του δημοσίου.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο να ζητηθεί παράταση για την υλοποίηση της κινητικότητας στο δημόσιο συζητήθηκε στην χθεσινή σύσκεψη του Μαξίμου, σύμφωνα με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Εισερχόμενος στο υπουργείο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνουν αλλαγές στο σχέδιο. Όπως είπε «θα επιχειρήσουμε να εξασφαλίσουμε τη χρονική άνεση ώστε οι αλλαγές να γίνουν με αξιοκρατικά κριτήρια.

Σε κάθε περίπτωση, οι κυβερνητικές προσδοκίες από τον κ. Μητσοτάκη έγκειται σε πολύ συγκεκριμένες κινήσεις που πρέπει να ακολουθήσει ο υπουργός. Πιο αναλυτικά, η κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων, τα περιγράμματα θέσεων για 450.000 υπαλλήλους αλλά και οι μηνιαίες αναφορές στις οποίες θα καταγράφεται αναλυτικά με αριθμητικά στοιχεία η εργασιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκονται πολύ υψηλά στο χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης για την αναδιάρθρωση του Δημοσίου.

Με χρονικό ορίζοντα το Σεπτέμβριο τοποθετείται έτσι για το υπουργείο ο στόχος των 4.000 απολύσεων και η υπαγωγή 12.500 δημοσίων υπαλλήλων σε καθεστώς κινητικότητας καθιστώντας το χαρτοφυλάκιο του κ. Μητσοτάκη «καυτό». Ωστόσο, μένει να γίνει γνωστό αν το εν λόγω αίτημα θα γίνει δεκτό από την τρόικα. Προβλέπονται, ακόμη, μηνιαίες αναφορές όπου θα καταγράφεται πόσοι υπάλληλοι έχουν τεθεί σε κινητικότητα, από πού προέρχονται και πού τοποθετήθηκαν αλλά και πόσοι ακόμη απομένουν αναξιοποίητοι.

Το σχέδιο της αναδιάρθρωσης του Δημοσίου

Υπό το σχέδιο αυτό θα κατατίθεται μάλιστα μηνιαία αναφορά για τις αποχωρήσεις και από πού προέρχονται (απόλυση, συνταξιοδότηση κ.λπ.), καθώς και για την πορεία των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, ενώ μηνιαίως θα καταγράφονται οι απασχολούμενοι στη γενική κυβέρνηση. Καθοριστικός στόχος για το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι η μείωση των δημοσίων υπαλλήλων κατά 180.000 μέχρι το 2016. Άμεσα θα πρέπει να καθοριστούν τα περιγράμματα θέσεων για 450.000 υπαλλήλους καθώς και η υπαγωγή 12.500 δημοσίων υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα  με το κυβερνητικό χρονοδιάγραμμα, μέχρι το τέλος Ιουλίου θα έχουν καταγραφεί αναλυτικά οι προβλεπόμενες ανάγκες για προσλήψεις στο Δημόσιο για το 2013, ενώ θα έχει καταρτιστεί και προσχέδιο για τις ανάγκες στελέχωσης προκειμένου να περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2014.

Ταυτόχρονα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αναδιάρθρωση του Δημοσίου προβλέπονται τα βασικά σημεία πάνω στα οποία θα κινηθεί ο υπουργός.

Ειδικότερα, θεσπίζονται ευέλικτες διαδικασίες αναδιάρθρωσης: τα προεδρικά διατάγματα στα οποία περιγράφονται και κατοχυρώνονται νομικά οι νέοι οργανισμοί έχουν γενικό περιεχόμενο και αφήνουν περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στη διοίκηση για την περαιτέρω εξειδίκευσή τους. Έτσι η διοίκηση μπορεί άμεσα να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της διοικητικής πραγματικότητας.

Υιοθετείται νέος τρόπος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Με τη μείωση των ηλικιακών κριτηρίων προωθείται η ανανέωση του προσωπικού. Επίσης, κατοχυρώνεται νέα διαδικασία επιλογής: οι επιλέξιμοι, σύμφωνα με τα τυπικά κριτήρια του νόμου, προϊστάμενοι θα αξιολογούνται βάσει όχι μόνο τυπικών αλλά και ουσιαστικών κριτηρίων και κατόπιν δημόσιας δομημένης συνέντευξης από ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο όργανο. Μετά την τελική κατάταξη των υποψηφίων η επιλογή του προϊσταμένου εμπίπτει στην διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Υπουργού. Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζεται για πρώτη φορά η σύναψη συμβολαίου αποδοτικότητας, βάσει συγκεκριμένης στοχοθεσίας, ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων. Παράλληλα, αναμορφώνεται το πλαίσιο των αναρρωτικών αδειών και της λειτουργίας των υγειονομικών επιτροπών. Αντιμετωπίζεται δραστικά το φαινόμενο της κατάχρησης των αδειών με την αυστηροποίηση της χορήγησής τους και εξορθολογίζονται οι διαδικασίες, με απάλειψη των σχετικών διοικητικών βαρών.

Όπως ήταν αναμενόμενο, προβλέπονται και τροποποιήσεις στο πειθαρχικό δίκαιο: υπαγωγή στη δυνητική αργία των αδικημάτων-παραπτωμάτων της υπεξαίρεσης, της απιστίας περί την υπηρεσία και της παράβασης καθήκοντος όταν τελούνται στο πλαίσιο της συμμετοχής του υπαλλήλου σε συλλογικά όργανα. Αποσαφηνίζεται επίσης η δυνατότητα του υπαλλήλου που έχει τεθεί σε αργία να ζητήσει την αναστολή του μέτρου και επισπεύδονται οι πειθαρχικές διαδικασίες. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα παραίτησης από το δημόσιο στους υπαλλήλους για τους οποίους εκκρεμούν ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες.

Τέλος, συστήνεται ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία «Αρχή Επιθεώρησης-Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης (Α.Ε.Ε.Δ.Δ.)» για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και έλεγχο της πειθαρχικής διαδικασίας, με τη συγχώνευση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.