Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης  σήμερα το βράδυ το νομοσχέδιο με το οποίο προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που εδρεύει στη Χάγη της Ολλανδίας, εκδικάζονται εγκλήματα που φέρονται ότι τελέστηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2002, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προβλέπεται η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού προκειμένου να προσάγονται στη Δικαιοσύνη όσοι διαπράττουν εγκλήματα όπως η γενοκτονία, η εθνοκάθαρση, η σεξουαλική δουλεία, ο ακρωτηριασμός άκρων αμάχων, ακόμη και παιδιών και τόσα άλλα ειδεχθή εγκλήματα που στρέφονται κατά της ανθρωπότητας, όπως η εξολόθρευση αμάχων, η υποδούλωση, ο βασανισμός, ο βιασμός, η εξαναγκαστική εγκυμοσύνη, ο κατατρεγμός πολιτικών, φυλετικών, εθνικών, εθνοτικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών ομάδων ή ομάδων με βάση το φύλο και οι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις ή εγκλήματα πολέμου κατά προσωπικών αγαθών, κατά της ιδιοκτησίας, κατά ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, καθώς και εκείνα που τελούνται με χρήση απαγορευμένων μεθόδων και μέσων διεξαγωγής του πολέμου. Πάντως, τα εγκλήματα αυτά δεν παραγράφονται.

Αρμόδιο για την εκδίκαση των εγκλημάτων που αναφέρονται στο εν λόγω νομοσχέδιο είναι το Τριμελές Εφετείο Αθηνών. Παράλληλα, προβλέπεται και η δυνατότητα παράδοσης εκζητουμένου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, προκειμένου να εκδικαστεί στη Χάγη. Έτσι, μόλις ο εισαγγελέας Εφετών Αθηνών παραλάβει την αίτηση διατάσσει τη σύλληψη του εκζητουμένου. Το δε Συμβούλιο Εφετών αποφαίνεται για το αίτημα παράδοσης ή όχι του εκζητουμένου.

Από την άλλη πλευρά, αν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ορίσει, ως τόπο εκτέλεσης της ποινής του καταδικασθέντα, την Ελλάδα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, διαβιβάζει τη δικογραφία στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ο οποίος την εισάγει στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών προς αναγνώριση της απόφασης και προσαρμογή της ποινής.

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών αναγνωρίζει την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και διατάσσει την εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής, που επιβλήθηκε.

Επίσης, με το νομοσχέδιο ορίζονται οι έννοιες των προσώπων που προστατεύονται κατά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και ρυθμίζονται με λεπτομέρεια: α) το έγκλημα της γενοκτονίας, β) τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γ) τα εγκλήματα πολέμου κατά προσωπικών αγαθών, κατά της ιδιοκτησίας, κατά ανθρωπιστικών επιχειρήσεων και εμβλημάτων, καθώς και εκείνα που τελούνται με χρήση απαγορευμένων μεθόδων και μέσων διεξαγωγής του πολέμου.