Οι επιχειρήσεις παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας είναι κυρίως βιοτεχνικού τύπου, μικρής σχετικά δυναμικότητας και χρησιμοποιούν κατά κανόνα παραδοσιακές τεχνικές για την παραγωγή των προϊόντων τους. Για την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας σε αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα της χρήσης οδηγών ορθής υγιεινής πρακτικής.

Με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρήσεων παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων ο ΕΦΕΤ ανακοινώνει την έναρξη εφαρμογής «ΟΔΗΓΟΥ ΟΡΘΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».

Ο οδηγός περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις για την εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων, την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας με βάση τις αρχές του HACCP, τις οδηγίες για την εφαρμογή ορθής υγιεινής πρακτικής, διαγράμματα ροής διαδικασιών και κανόνες τεκμηρίωσής τους.

Η εφαρμογή του οδηγού από τις επιχειρήσεις παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων συμβάλλει καθοριστικά στην αναγνώριση και την πρόληψη των κινδύνων, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων καθώς και την ανταπόκρισή τους στο αίτημα του καταναλωτή για την παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

Ο ΕΦΕΤ καλεί όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων να ανταποκριθούν θετικά στην εφαρμογή του οδηγού, ο οποίος αποτελεί σημαντικό «εργαλείο» στην ορθή άσκηση των δραστηριοτήτων τους και δηλώνει ότι θα βρίσκεται στη διάθεσή τους προκειμένου μέσω ενημερωτικών συναντήσεων και προγραμμάτων κατάρτισης να διασφαλιστεί η πληρέστερη ενημέρωση και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του οδηγού.

Ο οδηγός είναι στη διάθεση των επαγγελματιών του κλάδου στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα στη διαδρομή : www.efet.gr à Οδηγοί Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής.

TAGS