Ογδόντα πολίτες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα που βρίσκονται στο όριο ή σε κατάσταση φτώχειας και μακροχρόνια άνεργοι, άνω των 45 ετών, θα συμπεριληφθούν στο νέο πρόγραμμα καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στο οποίο συμμετέχει ο δήμος Βέροιας.

Το σχέδιο δράσης "Ημαθία 2012 - Απασχόληση τώρα", που ξεκινάει άμεσα, προβλέπει τη συμμετοχή ειδικών ομάδων του πληθυσμού στην παραγωγική διαδικασία, η οποία σήμερα είναι περιορισμένη, με συνέπεια την εμφάνιση συμπτωμάτων κοινωνικού αποκλεισμού.

Σκοπός της παρέμβασης, στην οποία συμμετέχουν διάφοροι φορείς - μεταξύ των οποίων η Αναπτυξιακή Ημαθίας και το Εργατικό Κέντρο Βέροιας - είναι η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων ώστε να δημιουργηθούν και να εξασφαλιστούν θέσεις εργασίες για ανέργους ειδικών κοινωνικά ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.

Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από το σύνολο της παρέμβασης, το 60% των ωφελουμένων θα είναι γυναίκες, όπως επίσης το 50% άτομα από 18 έως 30 ετών.