Σε ισχύ τίθενται από την Κυριακή 30/6, νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Πολύδροσο, σε εφαρμογή εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης.

Συγκεκριμένα, η οδός Ροδοδάφνης αμφιδρομείται από την οδό Μονεμβασίας μέχρι την οδό Γαζίας, οι οδοί Εθν. Μακαρίου και Θάσου μονοδρομούνται σε όλο το μήκος τους, ενώ η οδός Κορυτσάς μονοδρομείται από την οδό Φραγκοκλησιάς μέχρι τον παράδρομο της Αττικής οδού.