Παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ο Γιάννης Τούντας. Ως επικρατέστερος να αναλάβει τη θέση εμφανίζεται ο πρώην υπουργός υγείας Αθανάσιος Γιαννόπουλος. Ο κ. Τούντας είχε κοινοποιήσει στην προηγούμενη κυβέρνηση την απόφασή του να παραιτηθεί.

Η επιστολή παραίτησης: 

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου του ΕΟΦ. Τον Μάιο του 2010, αποδέχτηκα την πρόταση της Υπουργού Υγείας, κας Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, να αναλάβω την Προεδρία του ΕΟΦ, θέλοντας να υπηρετήσω το δημόσιο συμφέρον σε μία δύσκολη περίοδο που είχε ήδη εισέλθει η χώρα.

Τρία χρόνια αργότερα, όσο δηλαδή διαρκεί μία κανονική θητεία Προέδρου του ΕΟΦ, υποβάλλω την παραίτησή μου, έχοντας ήδη ενημερώσει για την απόφασή μου αυτή με επιστολή μου  στις 20 Ιουνίου 2013 τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Μάριο Σαλμά. Θεωρώ ότι στο διάστημα των τριών χρόνων, η διοίκηση του ΕΟΦ ολοκλήρωσε ένα σημαντικό έργο, έχοντας επιτύχει τους βασικούς στόχους που είχε θέσει.

Πρώτα από όλα και πάνω από όλα η διοίκηση, με την πολύτιμη συμβολή όλων των μελών του Δ.Σ., συνέβαλε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού, παρά τη μείωση του προσωπικού κατά 50% και παρά την ανάληψη σημαντικών επιπλέον μνημονιακών ευθυνών και αρμοδιοτήτων. Η συμβολή του ΕΟΦ υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική στον εξορθολογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης προς όφελος της κοινωνικής ασφάλισης, η οποία εξοικονόμησε στο διάστημα αυτό περισσότερο από 2,4 δις ευρώ.

Στο σημαντικό αυτό επίτευγμα ο ΕΟΦ συνέβαλλε πολύπλευρα, συμμετέχοντας στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή όλων των μέτρων που εφαρμόστηκαν στη διάρκεια της τριετίας, παρέχοντας τεχνογνωσία για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την κατάρτιση της θετικής και αρνητικής λίστας αποζημιούμενων φαρμάκων, καθώς και για τη λίστα των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), ενώ παράλληλα ανέλαβε την ευθύνη της συγγραφής των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, του υπολογισμού των rebate και του clawback, και κατά τον τελευταίο χρόνο ο ΕΟΦ ανέλαβε και την ευθύνη της τιμολόγησης των φαρμάκων.

Εκτός όμως από τις μνημονιακές υποχρεώσεις, ο ΕΟΦ δημιούργησε ένα νέο θεσμικό περιβάλλον για την έγκριση των επιχορηγούμενων επιστημονικών εκδηλώσεων (ιατρικά συνέδρια κ.α.) με διαφάνεια και αξιοκρατικά κριτήρια, εισηγήθηκε την ανασυγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας και σε συνεργασία μαζί της προώθησε την ανάπτυξη των κλινικών μελετών, συγκρότησε επιστημονικές επιτροπές για την έγκριση φαρμακευτικής αγωγής εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και για την πρώιμη πρόσβαση, δρομολόγησε τη μηχανοργάνωση των αδειοδοτήσεων, συνέταξε νέο οργανόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του ΕΟΦ, οργάνωσε πρωτοποριακό σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ελέγχου της νέας ταινίας γνησιότητας των φαρμάκων σε όλο το φάσμα της διακίνησής τους και υλοποιεί το τελευταίο διάστημα πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, των γιατρών και των φαρμακοποιών για την ορθή και ασφαλή χρήση των φαρμάκων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η επίτευξη τριών επιπλέον στόχων που αφορούν την ανάδειξη της Ελλάδας σε χώρα αναφοράς για την παραγωγή ορισμένων φαρμάκων,  την περαιτέρω μηχανοργάνωση και επίσπευση των αδειοδοτήσεων, και την εξασφάλιση της δυνατότητας αξιολόγησης της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και οικονομικής αποδοτικότητας των φαρμάκων. Όπως, όμως, συχνά τόνισα στην πολιτική ηγεσία σε όλο αυτό το διάστημα, η επίτευξη των τριών αυτών στόχων εξαρτάται από την ενίσχυση του ΕΟΦ με το αναγκαίο προσωπικό, αίτημα που σας προτείνω κ. Υπουργέ να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητές σας.

Εκτός όμως από τους τρεις αυτούς στόχους, σε εκκρεμότητα παραμένουν και ορισμένα άλλα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με το φάρμακο, όπως είναι η χάραξη Εθνικής Πολιτικής, η διαμόρφωση ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου με τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων, η εφαρμογή νέου απλούστερου συστήματος τιμολόγησης και αποζημίωσης, η ενίσχυση της καινοτομίας και της εγχώριας επιχειρηματικότητας, καθώς και η συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων και των επιτροπών για το φάρμακο στον ΕΟΦ. Τα ζητήματα αυτά, όμως, για τα οποία έχω τοποθετηθεί δημόσια και έχει κατ’ επανάληψη εισηγηθεί η Διοίκηση του ΕΟΦ, αποτελούν επιλογές της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας.

Η σημαντική αυτή προσφορά του ΕΟΦ στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας οφείλεται πρωτίστως στην αυταπάρνηση και υπέρμετρη προσφορά των εργαζομένων του ΕΟΦ, οι οποίοι υπερέβαλλαν εαυτούς για να καλύψουν τις σοβαρές ελλείψεις στο προσωπικό. Γι’ αυτό και σας επισημαίνω την ανάγκη να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τους εργαζόμενους αλλά και την βιωσιμότητα του Οργανισμού, του οποίου η λειτουργία είναι πλέον προβληματική και τα οποία καταγράφονται στην επισυναπτόμενη επιστολή μου προς τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.
Τέλος, θέλω να σας συγχαρώ για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Τούντας
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος ΕΟΦ».
 

TAGS