Στον «αέρα» βρίσκονται οι μισθοί περίπου 400.000 εργαζομένων που έμειναν φέτος χωρίς κλαδική σύμβαση, ενώ με ατομικές συμβάσεις μπορούν να υπάρξουν αλλαγές στο ωράριο και σε μία σειρά άλλα θέματα.

Σύμφωνα με το «Έθνος», το νέο «τοπίο» αποσαφηνίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας που αναφέρεται σε θέματα αποδοχών (βασικού μισθού και επιδομάτων), ωραρίου (εβδομαδιαίας απασχόλησης) και σε άλλα μη μισθολογικά θέματα (π.χ. άδειες).

Συγκεκριμένα μετά τη λήξη της μετενέργειας οι μειώσεις υπολογίζονται πως κατά μέσο όρο μπορεί να φτάσουν στο 20%, ενώ με ατομικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις οι μισθοί μπορούν να πέσουν ακόμα και στα 586 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, μια σειρά από μη μισθολογικά θέματα -π.χ. άδειες, εβδομαδιαία απασχόληση- μπορούν να αλλάξουν μέσα από ατομικές συμβάσεις.