Το μείζον πρόβλημα τη μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των ΑΜΕΑ βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.

Καθώς τα προβλήματα σε πολλές περιοχές είναι οξυμένα, οι 13 Περιφερειάρχες αποφάσισαν ομόφωνα να ζητηθούν οριστικές λύσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, ζητούν την αμεση ψήφιση σχετικής τροπολογίας για την επίλυση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν στις συμβάσεις για τη μεταφορά των μαθητών από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αλλά και την απόδοση στις Περιφέρειες του συνόλου των οφειλόμενων χρημάτων προηγούμενων ετών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Στις προτάσεις τους περιλαμβάνεται και η κατάλληλη προετοιμασία για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης του "Καλλικράτη" για μεταφορά της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από τις Περιφέρειες στους Δήμους, από την 1η Ιουλίου 2011, προκειμένου να μην υπάρχουν κενά και νέες αρρυθμίες.