ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η αναγνώριση των πτυχίων που απονέμουν τα κολέγια

Δημοσίευση 11 Φεβρουαρίου 2011, 15:40 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Ξεκίνησε η αναγνώριση των πτυχίων που απονέμουν τα κολέγια
Facebook Twitter Whatsapp

«Αναγνωρίστηκαν» τα πρώτα πτυχία franchised από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ). Μεταξύ αυτών είναι και το «Maitrise» που απονέμει το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο PARIS13 σε φοιτήτρια η οποία φοίτησε στο παράρτημα του Πανεπιστημίου στην Αθήνα (Κολέγιο).

«Αναγνωρίστηκαν» τα πρώτα πτυχία franchised από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ). Μεταξύ αυτών είναι και το «Maitrise» που απονέμει το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο PARIS13 σε φοιτήτρια η οποία φοίτησε στο παράρτημα του Πανεπιστημίου στην Αθήνα (Κολέγιο).

Έτσι, η συγκεκριμένη που αποφοίτησε έχει τη δυνατότητα να ασκήσει στην Ελλάδα το επάγγελμα του Οικονομολόγου, αφού απέκτησε τα σχετικά επαγγελματικά προσόντα στη Γαλλία. Όπως αναφέρεται και σε ανακοίνωση του «παραρτήματος» στην Αθήνα, «μπορεί να χρησιμοποιεί τον ακαδημαϊκό τίτλο που απέκτησε στο κράτος-μέλος προέλευσης».

Το ίδιο «παράρτημα» καλεί το Δ.Σ. του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) να εκδώσει απόφαση ότι «δεν θα εξετάζεται πλέον ο τόπος τέλεσης των σπουδών πτυχιούχων ομοταγών Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι τα franchised διπλώματα έχουν την ιθαγένεια του κράτους-μέλους που τα απονέμει και δεν συνιστούν ελληνικούς τίτλους σπουδών».