Οι υποχρηματοδοτήσεις καθώς και οι συγχωνεύσεις των ΤΕΙ ήταν μεταξύ άλλων, μερικά από τα μείζονα θέματα που συζητήθηκαν στην προσύνοδο των προέδρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από όλη τη χώρα που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΤΕΙ Σερρών.

Στην προσύνοδο αναπτύχθηκαν τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς κρίνεται από τους προέδρους των τεχνολογικών ιδρυμάτων ιδιαίτερα κρίσιμη αυτή η εποχή αναφορικά με την αξιολόγηση των τμημάτων των ΤΕΙ.

Η συνάντηση διήρκησε περισσότερο από δύο ώρες, ενώ όλα τα ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος θα αναλυθούν εκτενώς στη σύνοδο των προέδρων που θα πραγματοποιηθεί στην Πτολεμαΐδα την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.

TAGS