Την απομάκρυνση χημικών ουσιών που προέρχονται από το χώρο παλαιού εργοστασίου στο Βοτανικό, την αντιμετώπιση της διαρροής και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου ζητούν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πρόκειται για διαρροή χημικών ουσιών από εργοστάσιο πλαστικών (HELLASFOAM επί της πάροδος οδού Ορφέως 164) η οποία δεν λειτουργεί πλέον και βρίσκεται σε καθεστώς πτώχευσης

Διαπιστώθηκε επίσης ότι στο εργοστάσιο υπάρχουν εγκαταλελειμμένα βαρέλια και δεξαμενές με μεγάλες ποσότητες χημικών ουσιών, που έχουν παραμείνει αποθηκευμένες επί μακρόν

Η Υπηρεσία θα ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής να αναλάβει την άμεση απομάκρυνση των ουσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων και την αποκατάσταση του χώρου, εφαρμόζοντας παράλληλα τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 για την Περιβαλλοντική Ευθύνη σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία είναι και οικονομικά υπεύθυνη και θα πρέπει να αναζητηθεί η καταβολή του κόστους δικαστικά.