Ο γονέας αστυνομικός, εφόσον επιλέξει τη λήψη της άδειας με αποδοχές για την ανατροφή του παιδιού του, δεν μπορεί να τη διακόψει και να ζητήσει την υπαγωγή του στο καθεστώς του μειωμένου ωραρίου και αντιστρόφως, επισημαίνεται σε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε για επεξεργασία στο Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα, με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επέρχονται τροποποιήσεις σε παλαιότερο διάταγμα (Π.Δ. 27/1986) και συγκεκριμένα στο άρθρο εκείνο που αφορά τις διευκολύνσεις των αστυνομικών για την ανατροφή των παιδιών τους.

Ακόμη, στο επίμαχο διάταγμα αναφέρεται ότι η άδεια με αποδοχές για ανατροφή του παιδιού δεν διακόπτεται και στις περιπτώσεις εισαγωγής του γονέα σε νοσοκομείο ή όταν λαμβάνει αναρρωτική ή άλλη άδεια ή στις περιπτώσεις που τίθεται σε διαθεσιμότητα ή εκτίει ποινή αργίας.

Επίσης, στις περιπτώσεις που οι μητέρες αστυνομικοί, οι οποίες έχουν παιδιά ηλικίας κάτω των έξι ετών λάβουν άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο έτη (κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού της ΕΛΑΣ), τότε ο πατέρας αστυνομικός δεν μπορεί να λάβει άδεια μετά αποδοχών για ανατροφή του παιδιού του.

Τέλος, σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια με αποδοχές για την ανατροφή παιδιού ή την άδεια άνευ αποδοχών, δικαιούται μόνο ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια του παιδιού.