Είκοσι συμβασιούχοι του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής, υποστηρίζουν ότι για την πρόσληψη τους τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, από τον Δήμο, την Περιφέρεια και το ΑΣΕΠ, αλλά ο οικείος επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αρνείται να θεωρήσει τα χρηματικά εντάλματα για να πληρωθούν.

Το πρόβλημά τους έφτασε μέχρι τη Βουλή όταν οι βουλευτές του ΚΚΕ, Ι. Τζέκης, Ι. Ζιώγας και Σ. Καλαντίδου, κατέθεσαν σχετική ερώτηση, στην οποία επισήμαναν ότι οι 20 εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ. Τελικά το θέμα της καταβολής των δεδουλευμένων των συμβασιούχων εξακολουθεί να εκκρεμεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Όπως προκύπτει από έγγραφη απάντηση, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, από τον υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γ. Ντόλιο, «κατά την πρώτη πληρωμή της μισθοδοσίας των συμβασιούχων για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2010, ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό Χαλκιδικής, αρνήθηκε να θεωρήσει τα σχετικά χρηματικά εντάλματα, με το σκεπτικό ότι οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες, καθόσον οι, υπό κρίση, συμβάσεις εργασίας δεν αποσκοπούν για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, αλλά καταρτίστηκαν για την αντιμετώπιση παγίων και διαρκών αναγκών».

Στην απάντηση του ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιος αναφέρει ότι «παρά τις έγγραφες αντιρρήσεις του Δήμου Πολυγύρου, ο Επίτροπος ενέμεινε στις απόψεις του και έστειλε τα χρηματικά εντάλματα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο εκ του νόμου έχει την αρμοδιότητα επίλυσης του θέματος».