Όπως είναι προφανές οι δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να συντηρούν τα κολυμβητήρια και τα περισσότερα από τα μισά δημοτικά κολυμβητήρια σε λίγες μέρες θα είναι κλειστά!

Το μεγαλύτερο βάρος σε όλες τις περιπτώσεις είναι το θέμα του πετρελαίου για τη θέρμανση και είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές πόλεις δεν βρίσκονται ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά εξαιτίας της καθυστέρησης που παρατηρείται στις πληρωμές.

Φυσικά, όταν κολυμβητήρια μεγάλων πόλεων με πλήθος φοιτητών κλείνουν,θα κλείσει και το δημοτικό κολυμβητήριο Ναυπλίου, δεδομένου ότι τα οικονομικά προβλήματα είναι τεράστια.

Υπάρχει πρόβλημα,με τους αθλητές που προετοιμάζονται για τα πρωταθλήματα στα οποία συμμετέχουν.