Καταγγελίες για αθέμιτες πρακτικές και παραπλανητική διαφήμιση στην αγορά ηλεκτρισμού διερευνά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία με σημερινή επιστολή προς τους 11 εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος και τη ΔΕΗ τους καλεί να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Παράλληλα, η ΡΑΕ εκπόνησε οδηγό σχετικά με πέντε σημεία που πρέπει να γνωρίζει και να προσέχει ο καταναλωτής που θέλει να αλλάξει προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να επιλέξει τη συμφερότερη προσφορά.

Αναλυτικότερα, με την επιστολή προς τους προμηθευτές η ΡΑΕ τους ζητά σε διάστημα 20 ημερών να υποβάλουν τα εξής στοιχεία:

1. Τυπικές Συμβάσεις Προμήθειας (υφιστάμενες και προτεινόμενες), όπου περιλαμβάνονται οι γενικοί και ειδικοί προσφερόμενοι όροι.

2. Τις ισχύουσες χρεώσεις (τιμολόγια) για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Το σχετικό προωθητικό υλικό που συνοδεύει την Προσφορά Προμήθειας στον καταναλωτή πριν τη σύναψη της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ, Δρ. Νίκος Βασιλάκος, εφιστά την προσοχή στους προμηθευτές, προς αποφυγή όπως επισημαίνει περαιτέρω αναφορών και καταγγελιών, να τηρούν τη νομιμότητα και τις αρχές των καλών συναλλακτικών ηθών κατά την προώθηση των προϊόντων τους με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών και την αποφυγή παραπλάνησής τους.

Ο οδηγός προς τους καταναλωτές περιλαμβάνει πέντε βασικές συμβουλές: Να ζητούν τα στοιχεία του πωλητή και της εταιρίας που εκπροσωπεί, να γνωρίζουν το προφίλ της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, να μη βιάζονται να υπογράψουν συμβόλαιο, να κάνουν σχολαστική σύγκριση των ανταγωνιστικών προσφορών, προσέχοντας να συγκρίνουν όμοια πράγματα και να ελέγχουν και τους λοιπούς όρους του συμβολαίου εκτός από την τιμή (π.χ. τρόπος πληρωμής, ελάχιστη διάρκεια, "πέναλτι" σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης, εγγυήσεις, χρόνος ενεργοποίησης της υπηρεσίας).