Το μελανό τοπίο των εργασιακών σχέσεων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί το τρέχον διάστημα, καταγράφεται στα αποτελέσματα των εκτενών ελέγχων που πραγματοποιεί τον τελευταίο χρόνο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε χιλιάδες επιχειρήσεις της χώρας. Η αδήλωτη εργασία αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι» του εργασιακού καθεστώτος στη χώρα μας, ενώ τα συνολικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 2010 στους ασυνεπείς και παράνομους επιχειρηματίες, ξεπερνούν τα 22 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Σώματος, οι ανασφάλιστοι εργαζόμενοι ανέρχονται σε 19.435 (από τους οποίους οι 12.748 είναι Έλληνες και οι 6.687 αλλοδαποί) σε σύνολο 77.666 εργαζομένων. Συνολικά οι επιχειρήσεις που μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτών αγγίζουν τις 27,5 χιλιάδες, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπερνούν τα 9,3 εκατ. Ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των ελέγχων, στο σύνολο της χώρας πραγματοποιήθηκαν το 2010 σχεδόν 31 χιλιάδες έλεγχοι, αυξημένοι κατά 8,85% από το 2009 και επιβλήθηκαν πρόστιμα που ξεπερνούν τα 13 εκατ. Ευρώ. Ταυτόχρονα, από τις 20.743 εργατικές διαφορές που προέκυψαν, επιλύθηκαν οι 9.406, με τους εργοδότες να καλούνται να καταβάλλουν ποσά άνω των 18 εκατ. Ευρώ.

Σημαντικός αριθμός ελέγχων και επανελέγχων, καθώς και επιβολή υψηλών προστίμων παρατηρείται στη Βόρεια Ελλάδα, με τις κυρώσεις να αγγίζουν τις 1.553 και το σύνολο των προστίμων σε επιχειρηματίες να ανέρχονται σε 2,8 εκατ. Ευρώ. Πρωταρχικό ρόλο παίζει η Κεντρική Μακεδονία, όπου από τους συνολικά 4.463 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1,45 εκατ. Ευρώ. Όσον αφορά τις εργατικές διαφορές στις επιχειρήσεις της Μακεδονίας, από τις 3.725 περιπτώσεις, επιλύθηκαν οι 1.853 και καταβλήθηκαν χρηματικά ποσά άνω των 5,5 εκατ. Ευρώ.