Με ψήφισμα της Συγκλήτου το πανεπιστήμιο Μακεδονίας ζητά από το υπουργείο Παιδείας να περιορίσει την πολιτική περικοπών στην παιδεία διότι έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα τα αποθεματικά του πανεπιστημίου, που διασφαλίζουν τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών με συγκεκριμένο δηλωθέν εισόδημα, μπορεί να εξαντληθούν μέχρι το τέλος του χρόνου και να χρειαστεί να πληρώσουν για τη σίτιση τους φοιτητές χαμηλών εισοδημάτων.

Οι δαπάνες σίτισης, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, ξεπέρασαν για το 2010 το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η επιχορήγηση ανήλθε σε 680.000 ευρώ. Επίσης, η Σύγκλητος επισημαίνει ότι λόγω των περικοπών μειώνονται τα μαθήματα επιλογής των φοιτητών και βέβαια οι αμοιβές των συμβασιούχων διδασκόντων (με το ΠΔ 407) οι οποίοι διδάσκουν πλέον μόνο τα υποχρεωτικά.