Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) που απευθύνονται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα.

Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 40 ωρών θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

1. Εκμάθηση ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά).

2. Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και χρηματοδότησης ΜΜΕ.

3. Δημόσιες σχέσεις - Marketing επιχειρήσεων.

4. Μηχανογραφημένη Λογιστική. Φορολογική Επιμόρφωση.

5. Ναυτιλιακά.

6. Πληροφορική (για πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής ECDL).

7. Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων , Επικοινωνίας και Προώθησης Προϊόντων- Marketing.

Στα εν λόγω σεμινάρια, θα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45%. Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00 ευρώ ανά ώρα ήτοι σε ολοκληρωμένα προγράμματα το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00) και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου.