Πρόγραμμα ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την τόνωση της επιχειρηματικότητας στα νησιά της χώρας με ευνοϊκότερους όρους για τα μικρά νησιά, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης Γιώργος Γιανούσης.

Το πρόγραμμα, υλοποιείται  μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και αφορά περισσότερες από 5.500 επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν με δάνεια από 10.000 έως 30.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης και ή δαπάνες επενδύσεων. Τα δάνεια αυτά θα δοθούν μέσω του νέου προγράμματος Νησιωτική Επιχειρηματικότητα το οποίο θα ξεκινήσει να τρέχει την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. 

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Γιώργος Γιαννούσης Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων τα δάνεια αυτά θα έχουν επιτόκιο 2,8%, η εξόφλησή τους θα μπορεί να γίνει μέσα σε 4 χρόνια, ενώ για νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους το δάνειο θα είναι άτοκο.

Η επιδότηση αφορά το 70% του δανείου ενώ το υπόλοιπο 30% θα πρέπει να το καλύπτει ο επενδυτής με δικά του χρήματα , και αφορά είτε υφιστάμενες, είτε νέες, είτε υπό σύσταση εταιρείες τουριστικού ενδιαφέροντος (ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά πρακτορεία, επιχειρήσεις θαλάσσιου τουρισμού, μεταποίηση τοπικών προϊόντων, επιχειρήσεις τροφίμων κλπ.). Τα δάνεια θα είναι χωρίς εξασφαλίσεις με μοναδική δέσμευση την εγγύηση ενός προσώπου και δεν περιλαμβάνονται λοιπά διαχειριστικά έξοδα . 
 Τα κεφάλαια κίνησης θα δοθούν σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα το νησί για το οποίο αιτούνται το δάνειο , ενώ για τις επενδυτικές δαπάνες δεν απαιτείται η επιχείρηση να έχει έδρα το νησί αλλά η επένδυση να γίνει σε νησί.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ κ. Γιώργος Γεροντούκος , μέσω του οποίου θα δίνονται τα δάνεια , ανακοίνωσε ότι οι Τράπεζες που ήδη συνεργάζονται με το πρόγραμμα είναι Εθνική, Πειραιώς – ΑΤΕ, Αττικής, η Νέο Proton, η Παγκρήτια Συνεταιριστική, η Συνεταιριστική Ευβοίας και η Συνεταιριστική Χανίων.
Όπως σημείωσε ο κ. Γεροντούκος αν και υπάρχει μικρή καθυστέρηση στην ανακοίνωση του προγράμματος εν τούτοις υπάρχει πρόβλεψη να συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες από την 1η Φεβρουαρίου 2013 και μετά.
Η πρόσκληση είναι ανοικτή μέχρι την πλήρη απορρόφηση του προγράμματος των 80 εκατ. ευρώ ενώ οι επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Πάντως και επιχειρήσεις οι οποίες θα προβούν σε διακανονισμό για ληξιπρόθεσμες οφειλές θα μπορέσουν να συμμετάσχουν.