Μέχρι αργά σήμερα συνεδρίαζαν εκτάκτως οι πρυτάνεις στην αίθουσα του Ε.Μ. Πολυτεχνείου στο Λαύριο, παρουσία και του γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Θ. Κυριαζή, ο οποίος άκουσε τα προβλήματα και τις προτάσεις τους.

Οι πρυτάνεις αναφέρθηκαν εκτενώς στα οικονομικά προβλήματα των Ιδρυμάτων, που, όπως είπαν, θέτουν σε κίνδυνο την λειτουργία πολλών εξ αυτών. Επίσης συνέδεσαν το θέμα της οικονομικής στενότητας με τον αριθμό εισακτέων που ανακοίνωσε το υπουργείο, τονίζοντας ότι είναι πολύ μεγαλύτερος απ΄ αυτόν που μπορούν να «αντέξουν» τα Πανεπιστήμια, ειδικά αυτά της περιφέρειας με δεδομένη την υποχρηματοδότησή τους.

Επίσης, οι πρυτάνεις ζητούν να επαναλειτουργήσει το παλαιότερο νομικό πλαίσιο διοίκησης και να επανασυσταθούν τα παλαιά πρυτανικά συμβούλια, λόγω των προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί σε ορισμένα Ιδρύματα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο διοίκησής τους.

Οι πρυτάνεις σε ψήφισμά τους επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι:

«Η Σύνοδος των Πρυτάνεων επανειλημμένα έχει διαπιστώσει τις δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που δημιουργεί το νέο θεσμικό πλαίσιο και έχει προτείνει αλλαγές. Η επίλυση των κατωτέρω προβλημάτων κρίνεται ως άμεση προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών των Πανεπιστημίων».

Συγκεκριμένα «και κατ' ελάχιστον» οι πρυτάνεις προτείνουν οκτώ αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για να αρθούν - όπως λένε - οι δυσλειτουργίες και τα προβλήματα του νομοθετικού πλαισίου. Συγκεκριμένα προτείνουν ότι είναι αναγκαία:

- Η επαναλειτουργία του Πρυτανικού Συμβουλίου ή άλλου ευέλικτου συναφούς οργάνου.

- Η αποκατάσταση της συμμετοχής των εκλεγμένων Αντιπρυτάνεων στη Σύγκλητο με δικαίωμα ψήφου.

- Εκλογή των αναπληρωτών Πρύτανη μέσω καθολικής ψηφοφορίας.
- Επανεξέταση της σύνθεσης της Συγκλήτου, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των Τμημάτων.

- Άμεση εκλογή Πρύτανη και Κοσμήτορα μεταξύ όλων των υποψηφίων από το σώμα των εκλεκτόρων.

- Ρητή και σαφής διάκριση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Συγκλήτου, Πρυτάνεως και Συμβουλίου Ιδρύματος.

- Διεύρυνση των επταμελών επιτροπών εκλογής μελών ΔΕΠ ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των εκλεκτόρων, η δε διαδικασία να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Συνέλευσης του Τμήματος.

- Διορισμός των εκλεγμένων λεκτόρων και καθηγητών ιδιαίτερα ενόψει του αυξημένου αριθμού εισακτέων.

Εξάλλου η Σύνοδος θα συντάξει σχέδιο Οργανισμού και Κανονισμού που περιλαμβάνει τις κοινές αρχές λειτουργίας όλων των Πανεπιστημίων.

Τέλος οι πρυτάνεις στο ψήφισμά τους τονίζουν: 

«Παρά τις δυσμενείς συνθήκες και την άμεση ανάγκη εξεύρεσης πόρων για τη φοιτητική μέριμνα και την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, τα Πανεπιστήμια οργανώνουν την παρουσία τους στο διεθνή χώρο - στο περιθώριο της Συνόδου έγινε συνάντηση με το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων των Γαλλικών Πανεπιστημίων - καθώς και την ενεργό συμβολή τους στο σχεδιασμό της ανάπτυξης της χώρας. Ήδη όλα τα Πανεπιστήμια συμμετέχουν στους σχεδιασμούς της Περιφέρειας για την "έξυπνη εξειδίκευση" και στις 23 Νοεμβρίου οργανώνουν στο Ε.Μ.Π. συνέδριο για τη συμβολή των Πανεπιστημίων μέσω των Μεταπτυχιακών Σπουδών στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας».