Με θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 280.000 ευρώ, η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, για το ολοκληρωμένο ψυχιατρικό τμήμα στο νοσοκομείο του Άργους.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ψυχιατρικού τμήματος στο υπό ανέγερση κτίριο, που ολοκληρώνεται σύντομα, στο γενικό νοσοκομείο Άργους και συγκεκριμένα κοντά στο κτίριο της μονάδας τεχνητού νεφρού, με την προμήθεια του απαραιτήτου ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού για τη λειτουργία του.

Το ψυχιατρικό τμήμα, καταλαμβάνει συνολικά εμβαδόν επιφάνειας 1.795 τμ και περιλαμβάνει τμήμα ενηλίκων, κεντρικές λειτουργίες, νοσοκομείο ημέρας, νοσηλεία και οξεία περιστατικά.

 

TAGS