Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προσέφυγε σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητάει να ακυρωθεί η υπ' αριθμ. 56/2010 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έκρινε νόμιμη την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΜΚΑ των ιατρών στα συνταγολόγια, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται η ηλικία των γιατρών.

Ειδικότερα, ο Ιατρικός Σύλλογος υποστηρίζει ότι με την αναγραφή του ΑΜΚΑ των μελών του στα συνταγολόγια παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, καθώς η ηλικία του γιατρού γίνεται γνωστή στον πελάτη, τον φαρμακοποιό και τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Επίσης, η απόφαση της Αρχής, παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της αξιοπρέπειας του ατόμου, της ισότητας και της επαγγελματικής ελευθερίας. Ακόμη, αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος ότι οι γιατροί είναι η μοναδική κατηγορία επαγγελματιών που υποχρεούται σε κάθε εργασιακή του πράξη (συνταγή) να αποκαλύπτει την ηλικία του.