Παράνομες κρίθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκλογές για την συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων προκειμένου να πληρωθούν οκτώ θέσεις ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και ο υφυπουργός Παιδείας, μετά από καταγγελίες και διερεύνηση τους, αποφάσισε να ακυρώσει τις σχετικές πράξεις διορισμού.

Άλλωστε σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο κ. Ι. Πανάρετος επισήμανε ότι ήδη έχει καθιερωθεί δια του νόμου 3879/10 ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρωση κάθε θέσης ΔΕΠ, να υπάρχει προηγούμενη έγκριση πίστωσης από το υπουργείο Παιδείας.

Τέτοια έγκριση όμως για την προαναφερόμενη εκλογή δεν ζητήθηκε.