Μέχρι την 1 Μαΐου, προβλέπεται να ολοκληρωθεί η επέκταση του συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και στα υπόλοιπα ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς, από τις 18 Οκτωβρίου 2010, που ξεκίνησε η εφαρμογή στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), επιτεύχθηκε εξοικονόμηση της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης του Ταμείου, το τελευταίο τρίμηνο, της τάξης του 40% και θεαματική μείωση του όγκου των συνταγογραφήσεων.

Αυτό επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γιώργος Κουτρουμάνης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Γείτονα Κωνσταντίνο, για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

Ο κ. Γ. Κουτρουμάνης ανέφερε ότι από την έως τώρα πιλοτική λειτουργία του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης έχουν αναδειχθεί σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία δεν αφορούν μόνο σε τεχνικά ζητήματα, αλλά πρωτίστως σε δυσλειτουργίες διαδικασιών και δομών του συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων, καθώς και σε θέματα των σχετικών δαπανών των ασφαλιστικών Οργανισμών.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η σταδιακή εξέλιξη του συστήματος, με την ενσωμάτωση του συνόλου των ασφαλιστικών Οργανισμών και των συνταγογράφων ιατρών, θα υλοποιηθεί με την υπαγωγή των απαραίτητων δράσεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα "Ψηφιακή Σύγκλιση" και "Διοικητική Μεταρρύθμιση" του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με την "ΗΔΙΚΑ ΑΕ" και την "Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ".   

  "Το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης παράγει θεαματικά αποτελέσματα προς όφελος των Ταμείων και του δημοσίου συμφέροντος. Παράλληλα, επεκτείνεται, ενισχύεται και βελτιώνεται", τόνισε ο κ. Γ. Κουτρουμάνης και σημείωσε ότι από τις 18 Οκτωβρίου, έχουν συνδεθεί όλα σχεδόν τα φαρμακεία της χώρας και όλοι σχεδόν οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΟΑΕΕ, ενώ, από τις 24/01/2011, έχουν ήδη ενταχθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση δύο από τα μεγαλύτερα υποκαταστήματα του ΙΚΑ στην Ελλάδα (του Περιστερίου και της Αγίας Παρασκευής). "Η ένταξη και των υπολοίπων υποκαταστημάτων του ΙΚΑ θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, ενώ των υπολοίπων Ταμείων (ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΟΠΑΔ, κλπ) προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου διμήνου", διευκρίνισε ο κ. Γ. Κουτρουμάνης. 

    Τέλος, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει πληροφοριακό σύστημα τέτοιας πολυπλοκότητας πουθενά στον κόσμο, που να λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αντίστοιχες εφαρμογές χρειάστηκαν από 2-4 χρόνια, για να λειτουργήσουν, ενώ στη Δανία το έργο υλοποιήθηκε σε 10 χρόνια.

Μέχρι την 1 Μαΐου, προβλέπεται να ολοκληρωθεί η επέκταση του συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και στα υπόλοιπα ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς, από τις 18 Οκτωβρίου 2010, που ξεκίνησε η εφαρμογή στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), επιτεύχθηκε εξοικονόμηση της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης του Ταμείου, το τελευταίο τρίμηνο, της τάξης του 40% και θεαματική μείωση του όγκου των συνταγογραφήσεων. Αυτό επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γιώργος Κουτρουμάνης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Γείτονα Κωνσταντίνο, για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

    Ο κ. Γ. Κουτρουμάνης ανέφερε ότι από την έως τώρα πιλοτική λειτουργία του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης έχουν αναδειχθεί σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία δεν αφορούν μόνο σε τεχνικά ζητήματα, αλλά πρωτίστως σε δυσλειτουργίες διαδικασιών και δομών του συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων, καθώς και σε θέματα των σχετικών δαπανών των ασφαλιστικών Οργανισμών.

    Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η σταδιακή εξέλιξη του συστήματος, με την ενσωμάτωση του συνόλου των ασφαλιστικών Οργανισμών και των συνταγογράφων ιατρών, θα υλοποιηθεί με την υπαγωγή των απαραίτητων δράσεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα "Ψηφιακή Σύγκλιση" και "Διοικητική Μεταρρύθμιση" του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με την "ΗΔΙΚΑ ΑΕ" και την "Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ".

    "Το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης παράγει θεαματικά αποτελέσματα προς όφελος των Ταμείων και του δημοσίου συμφέροντος. Παράλληλα, επεκτείνεται, ενισχύεται και βελτιώνεται", τόνισε ο κ. Γ. Κουτρουμάνης και σημείωσε ότι από τις 18 Οκτωβρίου, έχουν συνδεθεί όλα σχεδόν τα φαρμακεία της χώρας και όλοι σχεδόν οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΟΑΕΕ, ενώ, από τις 24/01/2011, έχουν ήδη ενταχθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση δύο από τα μεγαλύτερα υποκαταστήματα του ΙΚΑ στην Ελλάδα (του Περιστερίου και της Αγίας Παρασκευής). "Η ένταξη και των υπολοίπων υποκαταστημάτων του ΙΚΑ θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, ενώ των υπολοίπων Ταμείων (ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΟΠΑΔ, κλπ) προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου διμήνου", διευκρίνισε ο κ. Γ. Κουτρουμάνης.

    Τέλος, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει πληροφοριακό σύστημα τέτοιας πολυπλοκότητας πουθενά στον κόσμο, που να λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αντίστοιχες εφαρμογές χρειάστηκαν από 2-4 χρόνια, για να λειτουργήσουν, ενώ στη Δανία το έργο υλοποιήθηκε σε 10 χρόνια.