Σαράντα συνολικά επιχειρήσεις έπεσαν στην φάκα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Οι ιδιοκτήτες των εταιρειών καλούνται να καταβάλλουν 27.810.000 ευρώ για ειδικό φόρο ακινήτων μεγάλης αντικειμενικής αξίας. Μέχρι την καταβολή των φόρων έχουν δεσμευθεί υπέρ του Δημοσίου τα ακίνητα των εν λόγω εταιρειών.

Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης, μεγάλη επιχείρηση έλαβε από το Δημόσιο επιχορήγηση ύψους 1.330.000 ευρώ. Διαπιστώθηκε από τον έλεγχο υπερτιμολόγηση 455.000 ευρώ με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων. Επεβλήθησαν πρόστιμα 1.822.000 ευρώ και προτάθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ανακτηθεί το σύνολο της επιχορήγησης. 

Παράλληλα στην περιοχή της Πελοποννήσου ιδιοκτήτης off shore εταιρείας κατέβαλε 438.000 ευρώ για ειδικό φόρο ακινήτων που φοροδιέφυγε κατά τα έτη 2007-2012.