Νέο «κούρεμα» έρχεται στα εφάπαξ, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του βοηθήματος στο σύνολο των Ταμείων Πρόνοιας. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ το 2014 και θα οδηγήσουν κατά μέσο όρο σε περικοπές της τάξης του 20% (χωρίς να αποκλείονται μεγαλύτερες μειώσεις).

Μέχρι τις 27 Ιουλίου θα πρέπει η ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί (και η οποία αποτελείται από 15 μέλη) να παραδώσει το πόρισμα για την εφαρμογή της νέας βάσης υπολογισμού του βοηθήματος. Στόχος είναι να διαπιστωθεί το αν πρέπει να υπάρξουν τροποποιήσεις στον μαθηματικό τύπο με βάση τον οποίο θα καταβάλλεται το βοήθημα από τις αρχές της νέας χρονιάς.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με το «Έθνος», το καταβαλλόμενο εφάπαξ δεν θα είναι σταθερό, αλλά θα μπορεί να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με το έτος εξόδου στη σύνταξη.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δημιουργία «ατομικών μερίδων» για τους ασφαλισμένους, ενώ για τον υπολογισμό του βοηθήματος θα λαμβάνεται υπόψη και ο συντελεστής βιωσιμότητας του Ταμείου.

Μία τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε δραστική περικοπή του εφάπαξ σε Ταμεία με έντονο οικονομικό πρόβλημα, όπως των δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή θα οδηγηθούμε σε μειώσεις πολλών ταχυτήτων, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του κάθε φορέα (ενώ έχουν υπάρξει σκέψεις ακόμα και για ενοποιήσεις Ταμείων).