Στο "κόκκινο" βρίσκονται επτά από τους περίπου 23 εναπομείναντες σημαντικούς υγροτόπους της Αττικής, καθώς άλλοι 30 μικρότεροι αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρότατα προβλήματα ρύπανσης, καταπατήσεως, απαξίωσης και εγκατάλειψης.

    Σύμφωνα με μελέτη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), "οάσεις" της Αττικής, όπου διαβιούν προστατευόμενα, διεθνώς, είδη της ελληνικής πτηνοπανίδας εκπέμπουν σήμα κινδύνου.

    Μετά τη σύνταξη της μελέτης, στην οποία το πρόβλημα αναλύεται επιστημονικά, η ΕΟΕ κατέθεσε πρόταση οριοθέτησης των συνολικά 72 υγροτόπων και ρεμάτων του λεκανοπέδιου, με σκοπό καταρχάς την προστασία και κατόπιν την ανάπτυξή τους.

    Μόλις χθες, ύστερα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος είχε δεχθεί τη σχετική καταγγελία, ο μεγαλύτερος σε έκταση υγρότοπος της Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Βουρκαρίου Μεγάρων, τέθηκε υπό προστασία, καθώς ευαισθητοποιήθηκε και έλαβε μέτρα το υπουργείο Περιβάλλοντος.