Μεταξύ των περιοχών που παραχωρούνται στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δη­μοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ) είναι και η έκταση 181.641, 72 στρεμμάτων στη Χρυσή Αμμουδιά στη Θάσο. Η έκταση παραχωρήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση σύμφωνα με τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Συνεδρίαση 24.04.2013) Αριθμ. απόφ. 234/13 (ΦΕΚ – 1020 Β/25-4-2013): Μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α’ 152).

Η Χρυσή Αμμουδιά είναι  μια περιοχή, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ενταγμένη στο Δίκτυο Natura.  Οι αμμοθίνες που βρίσκονται στην περιοχή, επιτελούν σημαντικό έργο προστασίας της παράκτιας ζώνης από τη διάβρωση, πλημμυρικών φαινομένων από την  είσοδο της θάλασσας, αλλά και φιλτραρίσματος των ομβρίων υδάτων που χύνονται στη θάλασσα. Επίσης αποτελούν ανεκτίμητης αξίας οικοτόπους που προστατεύονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Πάνω από όλα όμως , επειδή η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων NATURA (GR 1150012 Θάσος, όρος Υψάριο και παράκτιας ζώνης, νήσι Κοίνυρα και Ξηρονήσι) ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας και επιπροσθέτως η υποθαλάσσια περιοχή (GR 15008 Όρμος Ποταμιάς-Ακρωτήριο Πύργος-Νησίδα Γραμβούσα) είναι ενταγμένη στους Α Προτεραιότητας Οικοτόπους του NATURA.

Η αλλοίωση ή η καταστροφή του δικτύου των αμμοθινών θα έχει στο μέλλον δυσμενείς επιπτώσεις στη διατήρηση της ακτογραμμής, της καθαρότητας της θάλασσας και της γονιμότητας των καλλιεργούμενων εκτάσεων πίσω από την οικιστική ζώνη. Δηλαδή, μεσο-μακροπρόθεσμα θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις και στην οικονομία της περιοχής που στηρίζεται στον τουρισμό και την πρωτογενή παραγωγή, (γεωργία-αλιεία).

Η Κατερίνα Γεροστεργίου, περιφερειακή σύμβουλος με την παράταξη «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση του Συλλόγου των επαγγελματιών της Χρυσής Αμμουδιάς και επισκέφθηκε την περιοχή στις 9 Ιουνίου 2013. Στη συνέχεια, με την ευκαιρία της συμμετοχής της σε εκδήλωση που πραγματοποίησε στο Ευρωκοινοβούλιο, στις 11και 12 Ιουνίου ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Νίκος Χρυσόγελος, με θέμα την «Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ορεινών και Νησιωτικών περιοχών» ανέδειξε το θέμα σε τοποθέτηση της.

Η κ. Γεροστεργίου παρέδωσε στον κ. Χρυσόγελο τη έγγραφη διαμαρτυρία των κατοίκων της Θάσου μαζί με 290 υπογραφές και του ζήτησε να καταθέσει σχετική ερώτηση. Η ανταπόκριση του ευρωβουλευτή στο αίτημα ήταν άμεση, κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου μεταξύ άλλων δήλωσε:  «Παρατηρώ με ανησυχία την ολοένα αυξανόμενη μεταβίβαση εκτάσεων του ελληνικού δημοσίου εντός ή περιμετρικά πολύ σημαντικών οικολογικά περιοχών του Δικτύου Natura2000 στο ΤΑΙΠΕΔ. Καθώς, σκοπός του συγκεκριμένου ταμείου είναι η εκχώρησή τους ώστε το ελληνικό δημόσιο να προσκομίσει έσοδα που θα του επιτρέψουν να αποπληρώσει τα δάνεια που έχει συνάψει, συμμερίζομαι τις ανησυχίες των κατοίκων της Θάσου για το ενδεχόμενο αυτή η πολύ ευαίσθητη και σημαντική περιοχή να μετατραπεί σε εγκαταστάσεις εντατικού τουρισμού, παρόμοιες με αυτές των ακτών της Ισπανίας. Ωστόσο, μια τέτοιου τύπου ανάπτυξη, όπως έχει αποδειχθεί και στη φίλη μεσογειακή χώρα, επιτείνει την οικονομική κατάρρευση αντί να την αντιμετωπίζει. Γι’ αυτό και θεωρώ ότι είναι εντελώς ασύμβατη με τα καθεστώτα προστασίας των γειτονικών προστατευόμενων περιοχών και καλώ την ελληνική κυβέρνηση να αναθεωρήσει την τακτική εκποίησης τέτοιων περιοχών και να εξετάσει ηπιότερους τρόπους διαχείρισης. Αναμένω δε και από την Κομισιόν να αποδείξει ότι δεν έχει εγκαταλείψει το περιβάλλον βορά στις διαθέσεις των πιστωτών υπερχρεωμένων χωρών».

Η κ. Γεροστεργίου έθεσε το θέμα της παραχώρησης της Χρυσής Αμμουδιάς και στην Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κατά τη 2η συνεδρίαση της στις 27/6/2013, όπου ομόφωνα τα μέλη της αποφάσισαν στην έκδοση ψηφίσματος, δηλώνοντας την αντίθεση τους σε μια απόφαση που δε λαμβάνει υπόψη της τη βούληση των τοπικών κοινωνιών.

Η περιφερειακή σύμβουλος δήλωσε ότι θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό των κατοίκων της Θάσου που επιθυμούν μια βιώσιμη ευημερία του τόπου τους με σεβασμό στο περιβάλλον.

TAGS