Ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η ανέγερση κτιρίου νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην Πύλο, με συνολικό προϋπολογισμό 1.249.587,61 ευρώ.

Το έργο αφορά την ανέγερση παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού στην πόλη της Πύλου.

Το κτίριο θα διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα, με ξεχωριστές εισόδους, και θα έχει συνολικό εμβαδόν 790 τ.μ. περίπου.

Η κατασκευή είναι ειδικά μελετημένη και σχεδιασμένη σύμφωνα με προδιαγραφές διημέρευσης και φιλοξενίας νηπίων, ως προς το κτιριολογικό πρόγραμμα, τη διάρθρωση των χώρων, τη χρήση υλικών και τους κανόνες ασφαλείας.

TAGS