Από τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Παιδείας θα αντληθούν, σε δύο δόσεις, οι πρώτοι 12.500 δημόσιοι υπάλληλοι που θα πρέπει συνολικά να τεθούν σε κινητικότητα μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Οι πρώτοι 12.500 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε κινητικότητα σε δύο φάσεις.

Η πρώτη ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουλίου και περιλαμβάνει περίπου 5.500 δημοσίους υπαλλήλους, ενώ η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Σεπτεμβρίου και αφορά περίπου 7.000 δημοσίους υπαλλήλους επιπλέον.

Βάσει των συμφωνηθέντων μεταξύ των εκπροσώπων των πιστωτών και του αρμόδιου υπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο χρόνος της διαθεσιμότητας από τους 12 μήνες που ίσχυε μειώνεται στους 8 και όσοι δεν καταφέρουν να μετακινηθούν εντός χρονικού πλαισίου θα τεθούν εκτός Δημοσίου.

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου, ο αριθμός των πρώτων 5.500 υπαλλήλων οι οποίοι θα τεθούν σε κινητικότητα θα συμπληρωθεί από: 2.500 σχολικούς φύλακες, 2.000 εκπαιδευτικούς (γυμναστές και καθηγητές Πληροφορικής), 600 υπαλλήλους σε υπουργεία, εκ των οποίων οι 50 θα προέρχονται από το υπουργείο Διοικ. Μεταρρύθμισης.

Τέλος, σύμφωνα με την «Καθημερινή», ως προς τους «διαθέσιμους» του Σεπτεμβρίου, σε αυτούς θα περιλαμβάνονται: 3.500 δημοτικοί αστυνομικοί, 1.500 εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν δηλώσει αδυναμία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους καθώς και 2.000 υπάλληλοι από υπουργεία και εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.