Το υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιμάζεται να αλλάξει τους όρους δόμησης στο σύνολο των ελληνικών νησιών και για αυτό το λόγο  ετοίμασε ένα κείμενο ρυθμίσεων, που θα αφορά τις κατοικίες  αλλά και τα καταστήματα σε όλη τη νησιωτική Ελλάδα, εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν ήδη τεθεί αυστηρότεροι περιορισμοί. (όπως για παράδειγμα τα νησιά που διέπονται από ειδικά προεδρικά διατάγματα).

Το κείμενο αυτό βρίσκεται υπό επεξεργασία και το περιεχόμενό του έχει τεθεί ατύπως υπόψη του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να ενισχυθεί από συνταγματικής άποψης.

Έτσι, η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση θα μειωθεί από τα 200 τ.μ στα 150 τ.μ, όπως ισχύει ήδη σήμερα στα 24 νησιά που διέπονται από ειδικά διατάγματα (λ.χ. Κύθνος, Σέριφος). Στόχος είναι να ανεγείρονται κτίρια που θα βρίσκονται πιο κοντά στην κλίμακα των νησιών.

Η ελάχιστη αρτιότητα θα αυξηθεί με παράλληλη κατάργηση των παρεκκλίσεων. Ως αντιστάθμισμα θα δίνεται η δυνατότητα συνένωσης μικρών οικοπέδων, ώστε να δημιουργηθούν μεγαλύτερες, άρτιες ιδιοκτησίες.

Παλαιά κτίσματα (λ.χ. στάβλοι, αποθήκες) να μην προσμετρούνται στον συντελεστή, ώστε να μην κατεδαφιστούν.

θα ξεκαθαριστεί το δίκτυο των δημοτικών/ κοινόχρηστων δρόμων και θα διαχωριστεί από εκείνο των μονοπατιών, προκειμένου να μειωθεί η δόμηση στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο για τη δόμηση στα νησιά θα περιλαμβάνει και το ζήτημα της οριοθέτησης των οικισμώ και αναμένεται  να «κλειδώσει» με την αναθεώρηση των περιφερειακών χωροταξικών (θεσπίστηκαν το 2003), τα οποία δίνουν τις βασικές κατευθύνσεις ανά περιφέρεια.

Ο τουρισμός

Αίνιγμα εξακολουθεί να αποτελεί η στάση του υπουργείου Περιβάλλοντος έναντι του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Το πλαίσιο θεσπίστηκε το 2007, έχοντας γνωρίσει μεγάλες αντιδράσεις τόσο από τον επιστημονικό κόσμο όσο και από τον ξενοδοχειακό κλάδο. Αιτία, το μοντέλο που εισάγει περί ανέγερσης, στους κόλπους ξενοδοχειακών μονάδων, παραθεριστικών χωριών προς πώληση. Παρότι η κατάργηση του επίμαχου άρθρου αποτέλεσε προεκλογική «σημαία» του ΠΑΣΟΚ, το διάστημα αυτό διαφαίνεται μια σαφής στροφή.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιμάζεται να αλλάξει τους όρους δόμησης στο σύνολο των ελληνικών νησιών και για αυτό το λόγο ετοίμασε ένα κείμενο ρυθμίσεων, που θα αφορά τις κατοικίες αλλά και τα καταστήματα σε όλη τη νησιωτική Ελλάδα, εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν ήδη τεθεί αυστηρότεροι περιορισμοί. (όπως για παράδειγμα τα νησιά που διέπονται από ειδικά προεδρικά διατάγματα).Το κείμενο αυτό βρίσκεται υπό επεξεργασία και το περιεχόμενό του έχει τεθεί ατύπως υπόψη του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να ενισχυθεί από συνταγματικής άποψης.

Έτσι, η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση θα μειωθεί από τα 200 τ.μ στα 150 τ.μ, όπως ισχύει ήδη σήμερα στα 24 νησιά που διέπονται από ειδικά διατάγματα (λ.χ. Κύθνος, Σέριφος). Στόχος είναι να ανεγείρονται κτίρια που θα βρίσκονται πιο κοντά στην κλίμακα των νησιών.

Η ελάχιστη αρτιότητα θα αυξηθεί με παράλληλη κατάργηση των παρεκκλίσεων. Ως αντιστάθμισμα θα δίνεται η δυνατότητα συνένωσης μικρών οικοπέδων, ώστε να δημιουργηθούν μεγαλύτερες, άρτιες ιδιοκτησίες.

Παλαιά κτίσματα (λ.χ. στάβλοι, αποθήκες) να μην προσμετρούνται στον συντελεστή, ώστε να μην κατεδαφιστούν.

θα ξεκαθαριστεί το δίκτυο των δημοτικών/ κοινόχρηστων δρόμων και θα διαχωριστεί από εκείνο των μονοπατιών, προκειμένου να μειωθεί η δόμηση στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Τα όρια

Το νέο πλαίσιο για τη δόμηση στα νησιά θα περιλαμβάνει και το ζήτημα της οριοθέτησης των οικισμών.

Το νέο πλαίσιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος -και αν όλα πάνε καλά θα παρουσιαστεί προσεχώς- θα έρθει να «κλειδώσει» με την αναθεώρηση των περιφερειακών χωροταξικών (θεσπίστηκαν το 2003), τα οποία δίνουν τις βασικές κατευθύνσεις ανά περιφέρεια.

Ο τουρισμός, η διαβούλευση και το ισπανικό μοντέλο

Αίνιγμα εξακολουθεί να αποτελεί η στάση του υπουργείου Περιβάλλοντος έναντι του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Το πλαίσιο θεσπίστηκε το 2007, έχοντας γνωρίσει μεγάλες αντιδράσεις τόσο από τον επιστημονικό κόσμο όσο και από τον ξενοδοχειακό κλάδο. Αιτία, το μοντέλο που εισάγει περί ανέγερσης, στους κόλπους ξενοδοχειακών μονάδων, παραθεριστικών χωριών προς πώληση. Παρότι η κατάργηση του επίμαχου άρθρου αποτέλεσε προεκλογική «σημαία» του ΠΑΣΟΚ, το διάστημα αυτό διαφαίνεται μια σαφής στροφή.