Περιορισμό των μετεγγραφών φοιτητών από την περιφέρεια στα κεντρικά πανεπιστήμια, υποσχέθηκε η υπουργός υγείας Άννα Διαμαντοπούλου, κατά την ομιλία της στην Σύνοδο των πρυτάνεων ΑΕΙ στο Ναύπλιο, ενώ αναφέρθηκε και στις πολιτικές παραλείψεις της ηγεσίας του υπουργείου.

Η υπουργός Παιδείας άκουσε τα αιτήματα των πρυτάνεων για τις καθυστερήσεις στους διορισμούς των μελών ΔΕΠ (διδασκόντων), τη μείωση της χρηματοδότησης για τη σίτιση και την υποχρηματοδότηση της έρευνας.

Ζήτησε μάλιστα να σταλεί στο υπουργείο Παιδείας από κάθε πανεπιστήμιο μια λίστα με τις καθυστερήσεις που έχουν προσδιοριστεί.

Για το θέμα του ασύλου, η Σύνοδος αποφάσισε ότι το προεδρείο της θα υποστηρίζει πάντα με κλιμάκιο το όποιο πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει αντίστοιχο πρόβλημα. Και καταδίκασε την πρόσφατη «τρομοκρατική επίθεση», με γκαζάκια στο κτίριο της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Οι πρυτάνεις από την πλευρά τους δηλώσαν αμετακίνητοι στις θέσεις τους για τις αλλαγές στην διοίκηση των ΑΕΙ που μελετάει η κυβέρνηση, με το δεδομένο και ότι δεν δόθηκε κανένα νέο κείμενο από το υπουργείο Παιδείας.

Σημει9ώνεταί ότι η Σύνοδος έχει ταχθεί κάθετα κατά της πρότασης για Συμβούλια Διοίκησης με εξωπανεπιστημιακά μέλη και διορισμένους πρυτάνεις μετά από διεθνή διαγωνισμό.

Ακόμη οι πρυτάνεις δηλώσαν ότι το 70% της έρευνας στην Ελλάδα παράγεται από τα πανεπιστήμια, τα οποία αυτοχρηματοδοτούνται με αυτό τον τρόπο κατά 40%, ενώ την ίδια στιγμή το υπουργείο Παιδείας μειώνει κατά 35% τον προϋπολογισμό χρηματοδότησης .

Όπως δήλωσε η κυρία Διαμαντοπουλου διαπιστώθηκε «μερική ή ολική συμφωνία» με τους πρυτάνεις των ΑΕΙ στα παρακάτω ζητήματα:

Τη λειτουργία του Πανεπιστημίου με όρους διαφάνειας, λογοδοσίας, και αξιολόγησης (εσωτερικής και εξωτερικής). Θέσπιση θεσμικών αντιβάρων για έλεγχο και λογοδοσία

Την ανάδειξη της αριστείας και της καινοτομίας

Την ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

Τη θεσμοθέτηση περιφερειακών οργάνων για την εκπόνηση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Στην πρόταση, τα Πανεπιστήμια να έχουν την πλήρη ευθύνη για τις σπουδές (δομή, τίτλοι, οργάνωση, περιεχόμενο, κλπ) με βασική μονάδα τη Σχολή

Στην επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, τη δημιουργία περισσότερων διατμηματικών προγραμμάτων και την ίδρυση μεταπτυχιακών σχολών

Στην πλήρη εφαρμογή του συστήματος πιστωτικών μονάδων (ECTS)

Στη χρήση δεικτών ποιότητας και αποτελεσματικότητας για ένα ποσοστό της χρηματοδότησης

Στην πλήρη οικονομική διαχείριση από τα ίδια τα ιδρύματα

Στη θεσμοθέτηση δυνατότητας για την οικονομική αξιοποίηση των κληροδοτημάτων των ΑΕΙ

Στην εξειδίκευση λειτουργικών ιδιαιτεροτήτων μέσω των εσωτερικών κανονισμών.

Όπως είπε η κυρία Διαμαντοπουλου θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος μέχρι το 2013 για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων αυτών.

«Αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς είναι από τα βασικά αιτούμενα της κοινωνίας που απαιτεί άμεση και σημαντική βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και της δυναμικής των πτυχίων, ώστε οι απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων να βγαίνουν προετοιμασμένοι για τις δύσκολες και ανταγωνιστικές συνθήκες που τους περιμένουν» κατέληξε.