Ποσό 41,9 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στη Θεσσαλία και για την κατασκευή νέων τμημάτων.

Πρόκειται να κατασκευαστεί τμήμα 7,8 χλμ, ενώ θα αναβαθμιστεί σε μήκος 16,2 χλμ η Εθνική Οδός Λάρισας - Τρικάλων.

Το έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει 400ες χιλιάδες κατοίκους σε Θεσσαλία και Ήπειρο καθώς θα συμβάλει στη διευκόλυνση της σύνδεσης του λιμανιού της Ηγουμενίτσας με το λιμάνι του Βόλου.

Κατά την υλοποίηση του έργου αναμένεται να δημιουργηθούν 300 θέσεις εργασίας.

«Με το έργο αυτό θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι περιφέρειες, και πιο ελκυστικές για τους επενδυτές ενώ θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας της ζωής των πολιτών», σχολίασε ο επίτροπος, αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική, Johannes Hahn.