Εκπτωτικές περιόδους τέσσερις φορές το έτος και άνοιγμα των μικρών καταστημάτων έως και 52 Κυριακές και των μεγάλων έως και επτά Κυριακές σε προαιρετική βάση, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο «Κανόνες Ρύθμισης της Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών».

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου, με τη ρύθμιση αυτή, η Ελλάδα εναρμονίζεται με το καθεστώς που επικρατεί στις χώρες της ΕΕ και ιδίως στους ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς, επιχειρείται να ξαναζωντανέψουν τα κέντρα των πόλεων, παρέχεται η δυνατότητα στους τουρίστες να κάνουν αγορές προς όφελος της οικονομίας και δίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις μικρές επιχειρήσεις έναντι των μεγάλων.

Μάλιστα ο υπουργός Ανάπτυξης επικαλέστηκε πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ σύμφωνα με την οποία η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές μπορεί να δημιουργήσει έως και 30.000 νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο του εμπορίου, ενώ με την ενίσχυση του ανταγωνισμού θα απαλλάξει τους καταναλωτές από επιβάρυνση της τάξης των 309 εκατ. ευρώ το χρόνο. Το ποσό αυτό, όπως ανέφερε  από την πλευρά του ο υφυπουργός κ. Θ. Σκορδάς προκύπτει από την αναμενόμενη - σύμφωνα με τη μελέτη - αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη μείωση των τιμών. 

Αναλυτικά, η ρύθμιση για τις Κυριακές, προβλέπει ότι:

-Όλα τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργούν επτά Κυριακές το χρόνο (δύο Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα, την Κυριακή των Βαΐων και από μία Κυριακή στις τέσσερις εκπτωτικές περιόδους του έτους που καθιερώνονται).

-Τα μικρά, έως 250 τ.μ. που δεν ανήκουν σε αλυσίδες, shops-in-a-shop, εμπορικά κέντρα, εκπτωτικά πολυκαταστήματα και εκπτωτικά χωριά, θα μπορούν, πάντα σε εθελοντική βάση, να λειτουργούν όλες τις Κυριακές. Προβλέπεται επιπλέον ότι ο Αντιπεριφερειάρχης (ο Δήμαρχος στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά), μπορεί σε διάστημα δύο μηνών να εκδώσει απόφαση που θα ορίζει πόσες Κυριακές (από καμία έως τις 45 που απομένουν πέραν των 7) θα επιτρέπεται να είναι ανοικτά τα καταστήματα, στην περιοχή του. Αν δεν εκδοθεί απόφαση, τότε οι έμποροι θα είναι ελεύθεροι να λειτουργούν τα καταστήματα όσες Κυριακές θέλουν. Θα ληφθεί επίσης μέριμνα ώστε τα καταστήματα να ανοίγουν μετά την Κυριακάτικη λειτουργία, με ρύθμιση που θα ορίσει το εύρος του ωραρίου της Κυριακής. Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ακόμη ότι με τη ρύθμιση δεν θίγονται τα εργασιακά δικαιώματα.

Επίσης, με το νομοσχέδιο θεσπίζονται άλλες δύο ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι πέρα από τις τακτικές που παραμένουν. Οι τακτικές εκπτώσεις θα γίνονται από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου. Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι είναι το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων θα αναγράφεται υποχρεωτικά στις πινακίδες η παλιά και η νέα τιμή και προαιρετικά το ποσοστό έκπτωσης.

Για τις «πειραγμένες αντλίες» και γενικά την καταδολίευση των οργάνων μέτρησης, πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις που ήδη ισχύουν, προβλέπονται ειδικές ποινικές κυρώσεις και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ειδικά για τους πρατηριούχους καυσίμων προβλέπεται επιπλέον και αφαίρεση της δυνατότητας απόκτησης άδειας για λειτουργία παρόμοιας επιχείρησης είτε από τον ίδιο τον παραβάτη, είτε από το σύζυγο ή τους συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού. Οι έλεγχοι στα πρατήρια θα γίνονται και με ειδικά διασκευασμένο αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά, που θα μετρά επακριβώς την ποσότητα καυσίμου η οποία παρελήφθη.

Για την αγορά καυσίμων, στη βάση των προτάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επιβάλλεται η σύναψη γραπτών συμβάσεων μεταξύ εταιριών χονδρικής και πρατηρίων. Οι συμβάσεις θα διαρκούν μέχρι 5 χρόνια και σε αυτές θα πρέπει να αποτυπώνεται εκ των προτέρων η πιστωτική πολιτική, η πολιτική παροχών και εκπτώσεων, το ύψος και η χρονική διάρκεια που θα χορηγούνται οι εκπτώσεις και οι τυχόν απολογιστικές εκπτώσεις. Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι η διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών των καυσίμων και η συμπίεση των περιθωρίων κέρδους.

Επίσης, αντικειμενικοποιούνται οι κυρώσεις, με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, δεν θα υπάρχει το εύρος στα πρόστιμα που ίσχυε μέχρι τώρα (από-έως), ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις διακριτικής εφαρμογής του νόμου και να περιοριστούν οι ευκαιρίες διαφθοράς. Σε περίπτωση καταβολής του προστίμου εντός 30 ημερών και εφόσον ο παραβάτης παραιτηθεί από το δικαίωμα προσφυγής, το πρόστιμο μειώνεται κατά 50 %. Προβλέπονται επίσης, πέραν των διοικητικών, ειδικές ποινικές κυρώσεις για ορισμένες κατηγορίες παραβάσεων ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα τους (π.χ. νοθεία τροφίμων).