Αύριο λήγει η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων του 2013. Οι πρώτες εκτιμήσεις «δείχνουν» ότι οι υποψήφιοι έλαβαν σοβαρά υπόψιν τους τις προοποτικές κάθε τμήματος αλλά και την ανταπόκριση των σχολών στην αγορά εργασίας. Την ίδια ώρα, αναμένεται σχετική αύξηση στις βάσεις στα περισσότερα επιστημονικά πεδία.

Αναλυτικά:

Στα παράδοξα των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων αλλά και του νέου Μηχανογραφικού Δελτίου των υποψηφίων, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι παρά την αρχική εκτίμηση πολλών καθηγητών ότι οι βαθμολογίες των υποψηφίων στα δύσκολα φετινά θέματα της Φυσικής της Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης θα ήταν χειρότερες από εκείνες της προηγούμενης χρονιάς, οι μαθητές με τις επιδόσεις τους διέψευσαν τις προβλέψεις και έγραψαν καλύτερα σε όλες τις κλίμακες της βαθμολογίας.

Στο Μηχανογραφικό Δελτίο η ανάγνωση του τίτλου μιας σχολής δεν προσδιορίζει με ακρίβεια το αντικείμενο των σπουδών και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Επί παραδείγματι τα τμήματα της Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας αλλά και το τμήμα της Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο που έχει έδρα την ακριτική Ορεστιάδα, παρά το γεγονός ότι είναι τοποθετημένα στο 5ο επιστημονικό πεδίο, είναι ουσιαστικά Γεωπονικά τμήματα τα οποία δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο και τη δυνατότητα της άσκησης των οικονομικών επαγγελμάτων. Έχουμε δηλαδή Γεωπονικά τμήματα στο 5ο επιστημονικό πεδίο των σχολών Οικονομίας & Διοίκησης!

Μια χαρακτηριστική περίπτωση ενός μάλλον οικονομικού τμήματος, το οποίο εξασφαλίζει στους αποφοίτους του την εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο, είναι το τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το οποίο το ανακαλύπτει κανένας εκτός από το 5ο πεδίο και στις Θεωρητικές σχολές του 1ου επιστημονικού πεδίου! Το τμήμα περιλαμβάνει στο πρόγραμμα των σπουδών του τη διδασκαλία πολλών ξένων γλωσσών όπως τα Ρώσικα, τα Σέρβικα, τα Ρουμάνικα, τα Βουλγάρικα και αποτελεί ένα από τα πολλά παραδείγματα των σχολών που είναι αναντίστοιχες με το επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκουν.

Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι στο τμήμα αυτό μπορεί να εισαχθεί κάποιος μέσω του 1ου πεδίου χωρίς να εξεταστεί στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και τα Μαθηματικά της Γενικής Παιδείας. Η άνιση μεταχείριση των υποψηφίων είναι ιδιαίτερα εμφανής φέτος καθώς τα θέματα της Βιολογίας της Γενικής Παιδείας ήταν ασυγκρίτως ευκολότερα σε σχέση με εκείνα των Μαθηματικών της Γενικής Παιδείας.

Εντυπωσιακή αναντιστοιχία του τίτλου της σχολής με το πρόγραμμα των σπουδών αποτελεί το τμήμα της Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εξασφαλίζει στους αποφοίτους του μέσω κατεύθυνσης προχωρημένων εξαμήνων το επαγγελματικό δικαίωμα της διδασκαλίας σε σχολεία Ειδικής Αγωγής. Το σχεδόν ομότιτλο τμήμα της Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Κορίνθου δεν εξασφαλίζει ανάλογα δικαιώματα! Να προσθέσουμε εδώ ότι Δασκάλους Ειδικής Αγωγής παράγει το τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο.

Το τμήμα της Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας που ανήκει μόνο στο 2ο επιστημονικό πεδίο εξασφαλίζει στους αποφοίτους του την επάρκεια των Οικονομικών σπουδών και το δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Το παρεμφερές τμήμα της Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά θα είναι από φέτος κοινό τμήμα και του 5ου και του 2ου επιστημονικού πεδίου. 

Το τμήμα της Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα οικονομικού τμήματος, το οποίο δεν ανήκει στο 5ο επιστημονικό πεδίο. Ανάλογα τμήματα άξια της προσοχής των υποψηφίων είναι και τα παρακάτω τμήματα: Τα τμήματα των Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πάντειου και του Πανεπιστημίου Πειραιά, τα οποία βρίσκονται στο 1ο επιστημονικό πεδίο. Τα τμήματα της Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας και του Οικονομικού Πανεπιστημίου του Πειραιά, τα οποία βρίσκονται ως κοινά τμήματα του 2ου και του 4ου επιστημονικού πεδίου.

Το τμήμα των Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο απορρόφησε φέτος στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων της «Αθηνάς» το τμήμα της Ισπανικής Γλώσσας του ίδιου Πανεπιστήμιου, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τις σπουδές των Ισπανικών ως κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου χωρίς όμως να υποχρεώνει τους υποψηφίους να εξεταστούν στο μάθημα της Ισπανικής Γλώσσας. Δηλαδή, οι υποψήφιοι μπορούν να εισαχθούν έχοντας εξεταστεί στα Αγγλικά, τα Γερμανικά και τα Γαλλικά και να σπουδάσουν τελικώς Ισπανικά!

Ποια είναι όμως η βασική διαφορά μεταξύ των Φιλολογικών τμημάτων των Ξένων Γλωσσών & των Μεταφραστικών τμημάτων του Πανεπιστημίου του Ιονίου; Οι απόφοιτοι των ξένων φιλολογιών μπορούν να διδάξουν την αντίστοιχη γλώσσα ενώ οι απόφοιτοι του μεταφραστικού δεν μπορούν! Σε αντιστάθμισμα οι απόφοιτοι του μεταφραστικού μπορούν να υπογράφουν επίσημες μεταφράσεις του κράτους ενώ οι απόφοιτοι των ξένων φιλολογιών δεν μπορούν! Σε κάθε περίπτωση στην αγορά εργασίας περισσότερες επαγγελματικές διεξόδους φαίνεται να εξασφαλίζει η διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών παρά ο τομέας των επίσημων μεταφράσεων.

Τμήματα άξια προσοχής στο 1ο επιστημονικό πεδίο είναι τα τμήματα που ασχολούνται με την εκπαίδευση των φοιτητών τους στις γλώσσες, τον πολιτισμό και την ιστορία Βαλκανικών, Μεσογειακών, Αραβικών, Σλαβικών και Τουρκικών χωρών. Τα τμήματα αυτά έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τη διδασκαλία των αντίστοιχων γλωσσών σε υψηλό επίπεδο και μπορούν να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας στην αναπτυσσόμενη γεωγραφική μας περιφέρεια. Οι βάσεις των τμημάτων αυτών κυμαίνονται στη ζώνη των 11.500-14.000 μορίων και σε αντίθεση με τις πεποιθήσεις της κοινής γνώμης αναφορικά με την αποτελεσματικότητά τους μπορούν να δώσουν επαγγελματικές διεξόδους ειδικά στην περίπτωση που οι σπουδές αυτές συνδυαστούν με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση, τη Διαφήμιση & το Μάρκετινγκ.

Τμήματα με εξαιρετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας είναι τα τμήματα της Εργοθεραπείας, της Λογοθεραπείας και της Φυσικοθεραπείας των ΑΤΕΙ καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το τμήμα της Εργοθεραπείας σχετίζεται με την εξυπηρέτηση ατόμων που έχουν σωματικά ή νοητικά προβλήματα και κάποιες μορφές ειδικών αναγκών και αποτελεί ένα τμήμα μοναδικό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα τμήματα της Φυσικοθεραπείας σχετίζονται με προβλήματα σωματικά ενώ τα τμήματα της Λογοθεραπείας ασχολούνται με θέματα παθολογίας του λόγου, της ομιλίας και της φωνής.

Μια τελευταία εναλλακτική επισήμανση ιδιαιτέρως σημαντική είναι η δυνατότητα που έχουν οι υποψήφιοι να υποβάλλουν ένα ξεχωριστό μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή τους στα τμήματα των Πανεπιστημίων της Κύπρου, το οποίο από φέτος λειτουργεί και την Ιατρική του σχολή. 

Το κριτήριο για την εισαγωγή στα δημόσια Κυπριακά Πανεπιστήμια είναι ο βαθμός πρόσβασης των υποψηφίων και εδώ ισχύει η βάση του 10! Να υπογραμμίσουμε ακόμα ότι στα Κυπριακά Πανεπιστήμια λειτουργούν πολλά περιζήτητα τμήματα (Νομική, Αρχιτεκτονική, Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών κ.ά.) τα οποία παρέχουν υψηλό επίπεδο σπουδών άνευ καταλήψεων και ιδιαίτερη επιδότηση στέγασης και φοίτησης για τους Ελλαδίτες φοιτητές.

Η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών για τα Κυπριακά Πανεπιστήμια εκπνέει στις 19 Ιουλίου και η διαδικτυακή αναζήτηση όλων των διαδικαστικών λεπτομερειών είναι εξαιρετικά απλή.

Οι παγίδες του μηχανογραφικού

Το Μηχανογραφικό Δελτίο κρύβει ασφαλώς πολλές παγίδες αλλά ταυτόχρονα δίνει πολλές ευκαιρίες ποιοτικών και ανταποδοτικών σπουδών που υπερβαίνουν τα κλασικά επαγγελματικά στερεότυπα. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά των τμημάτων είναι το πιο συχνό και επικίνδυνο λάθος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διερευνήσουν προσεκτικά όλα τα τμήματα των επιστημονικών πεδίων που θα επιλέξουν.

Ο μύθος ότι η σειρά της προτίμησης παίζει σημαντικό ρόλο στην τελική επιτυχία του υποψηφίου καταρρίπτεται. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποτυπώσουν στο μηχανογραφικό δελτίο τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις τους σαν να διαθέτουν την άριστη επίδοση των 20.000 μορίων!           

Οι αναμενόμενες βάσεις του 2013 προκύπτουν ως απόπειρα πρόβλεψης με κριτήριο τα στατιστικά των επιδόσεων των υποψηφίων ανά μάθημα αλλά και με τη κλιμάκωση του γενικού βαθμού πρόσβασης. Οι προτιμήσεις των υποψηφίων ελήφθησαν ως δεδομένες με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων ετών κυρίως για τις περιζήτητες σχολές.

Παράλληλα, στις εκτιμήσεις των αναμενόμενων βάσεων ελήφθησαν υπόψη και οι διαγραφόμενες τάσεις όπως επί παραδείγματι η μείωση της ζήτησης των Παιδαγωγικών Σπουδών. 

* Οι παραπάνω εκτιμήσεις για τις βάσεις του 2013 είναι του Εκπαιδευτικού Φροντιστή, Γιώργου Χατζητέγα. 

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά τις εκτιμήσεις βάσεις του 2013 σε όλα τα επιστημονικά πεδία.