Την οριστική απόλυση υπαλλήλου του ΙΚΑ, ο οποίος ζημίωσε τον ασφαλιστικό φορέα με τεράστια ποσά επικύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Κατά τη διενέργεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει μεγάλο αριθμό βιβλίων ελέγχου επιχειρήσεων και εγγράφων, ενώ χορηγούσε παρανόμως σε εργοδότες ασφαλιστικές εισφορές και βεβαίωνε ψευδώς επιχειρήσεις ότι δεν είχαν καμία οφειλή στο ΙΚΑ.

Σύμφωνα με το πόρισμα από την ΕΔΕ που διενεργήθηκε σε βάρος του κατά την περίοδο 1986-2003, ο υπάλληλος του ΙΚΑ είχε εξαφανίσει εκθέσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) που αφορούσαν εργαζόμενους, τις οποίες όμως, εμφάνισε ψευδώς ως διεκπεραιωμένες, είχε συντάξει και χορηγήσει πλαστά ασφαλιστικά βιβλιάρια, είχε υπογράψει ψευδώς αιτήσεις εργοδοτών περί χορηγήσεως βεβαιώσεως ασφαλιστικής ενημερότητας, ενώ είχε διενεργήσει, μεταξύ άλλων, πλημμελείς ελέγχους σε πολλές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα το ΙΚΑ να χάσει από εισφορές και πρόστιμα 1.929.366,65 ευρώ.

Το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο επικύρωσε την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης που του είχε επιβληθεί από το πρωτοβάθμιο συμβούλιο, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε και ποινική δίωξη για υπεξαίρεση στην υπηρεσία, ψευδή βεβαίωση και απιστία με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου.

Το Πενταμελές Εφετείο μείωσε την πρωτόδικη ποινή κάθειρξης από 21 σε 18 χρόνια, ενώ ο Άρειος Πάγος κατέστησε την καταδίκη του αμετάκλητη.