Ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουλίου, η ηλεκτρονική υποβολή μηχανογραφικών δελτίων των υποψήφιων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://exams.minedu.gov.gr.

Σημειώνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό Δελτίο.