Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το τελικό σχέδιο νόμου που αφορά τα αυθαίρετα, με προοπτική, σύμφωνα με τον υπουργό αναπληρωτή Περιβάλλοντος, Στ. Καλαφάτη, προτού τελειώσει ο Αύγουστος να είναι νόμος του κράτους.

Τα προ του 1975 ακίνητα, με αποκλειστική χρήση κατοικίας, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή 500 ευρώ. Από την κατεδάφιση θα εξαιρούνται οριστικά και ακίνητα με μικρές παραβάσεις, επίσης μετά την καταβολή 500 ευρώ.

Για τα προ της 1.1.1983 ακίνητα θα καταβάλλεται το 15% του προστίμου. Τα ακίνητα με μεσαίες παραβάσεις και εντός σχεδίου θα εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση μετά την καταβολή του προστίμου όπως έχει θεσπιστεί με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Οι δόσεις για τα πρόστιμα αυξάνονται σε 60 με ειδικές ρυθμίσεις για τις αδύναμες ομάδες του πληθυσμού.