Σύμφωνα με την ΑΔΑΕ διαπιστώνεται εκτίναξη των «νόμιμων» παρακολουθήσεων, ενώ διαπιστώνεται ότι μόλις το 11% των εταιρειών - παρόχων έχουν εγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας, ενώ το 43% ελέγχεται για τη μη υποβολή τέτοιου σχεδίου.

Παρά τη μικρή κάμψη που παρατηρείται το 2012, η γενική τάση των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει στο δεκαπλασιασμό των παρακολουθήσεων  μέσα σε μόλις τρία χρόνια. Την προηγούμενη χρονιά παρατηρήθηκε μικρή πτώση στις υποκλοπές, κατά 13% σε σχέση με το 2011, χρονιά που οι άρσεις του απορρήτου αυξήθηκαν τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με το 2010, αφού τότε οι παρακολουθήσεις πολιτών έφταναν τις 50.000.

Κατά το 2012 ,126 πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνιών κλήθηκαν να καταβάλλουν στην Αρχή την πολιτική ασφάλειας τους. Από αυτούς 72 υπέβαλαν, ως όφειλαν, προς έγκριση στην Αρχή της πολιτική ασφάλειας, ενώ 54 πάροχοι τελούν σε διαδικασία κλήσης σε ακρόαση για τη μη υποβολή.

Από τους 72 παρόχους που υπέβαλαν πολιτική ασφάλειας, οι 14 έλαβαν έγκριση για την πολιτική ασφάλειάς τους από την ΑΔΑΕ και οι υπόλοιποι 58 θα ενημερωθούν από την Αρχή μέσα στο 2013 ως προς την έγκριση ή μη της πολιτικής ασφάλειας που υπέβαλαν αφού ολοκληρωθεί η εξέτασή της.

Το 2012 η ΑΔΑΕ επεξεργάστηκε 56 καταγγελίες που αφορούσαν πιθανή παραβίαση του απορρήτου στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, πέντε καταγγελιών που αφορούσαν πιθανή παραβίαση του απορρήτου ταχυδρομικών υπηρεσιών και 15 καταγγελιών που αφορούσαν ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή τα χυδρομικές υπηρεσίες αλλά δεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητες της Αρχής.

Η ΑΔΑΕ μέσα στο 2012 διενήργησε σε οκτώ παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών συνολικά 16 έκτακτους ελέγχους κατά τους οποίους πραγματοποιήθηκαν 35 επισκέψεις στις εγκαταστάσεις τους με τα εξής συμπεράσματα:

  • Σε οκτώ περιπτώσεις διαπιστώθηκαν αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου πήγαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για πιθανή κλήση σε ακρόαση.
  • Σε επτά περιπτώσεις διαπιστώθηκαν αποκλίσεις για τις οποίες οι πάροχοι ενημερώθηκαν εγγράφως με επισημάνσεις για την υποχρέωση συμμόρφωσή τους
  • Σε μία περίπτωση δεν υπήρξαν ευρήματα.