Λήγει σήμερα η παράταση που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας για την υποβολή των μηχανογραφικών

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, έως την περασμένη Παρασκευή η συντριπτική πλειοψηφία των αναμενόμενων υποψηφίων είχε ήδη οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο, κάτι στο οποίο συνέβαλε η συνεισφορά των καθηγητών των Λυκείων, τα οποία παρέμειναν αρκετές μέρες ανοιχτά για την υποστήριξη των υποψηφίων. 

Ωστόσο, για τις ελάχιστες περιπτώσεις υποψηφίων που για κάποιο λόγο δεν τήρησαν την προθεσμία, δόθηκε παράταση υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έως και σήμερα Δευτέρα 15-7-2013 και ώρα 14:30 μ.μ. στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr, όπου οι υποψήφιοι μόνοι τους θα οριστικοποιήσουν το δελτίο τους.

Επισημαίνεται προς τους υποψηφίους ότι αποδεικτικό της οριστικοποίησης του μηχανογραφικού δελτίου είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου, ο οποίος θα πρέπει να φαίνεται πάνω στο οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (στην πρώτη σελίδα).